Проекти рішень до сесії 17.11.2022

Дата: 14.11.2022 12:18
Кількість переглядів: 255

Завантажити проекти рішень

                         

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада 2022 року                                                                         ПРОЕКТ

с.Драбинівка

 

Про надання  дозволу на виготовлення технічної

документації  з  нормативної  грошової оцінки земель населеного пункту села Галущина Гребля Драбинівської  сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

 

            Керуючись  ст. 12. Земельного кодексу України, Законом  України «Про землеустрій», ст.18 Закону України «Про оцінку земель», ст.26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» в зв’язку з  необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Драбинівської  сільської ради села Галущина Гребля Полтавського району Полтавської області сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         Надати дозвіл  на виготовлення технічної  документації  з нормативної  грошової  оцінки земель населеного пункту села Галущина Гребля Полтавського району Полтавської області.

2.         Уповноважити сільського голову Лєскову Т.О. укласти від  імені Драбинівської  сільської ради договір на виготовлення технічної документації  з нормативної грошової оцінки земель села Галущина Гребля Полтавського району Полтавської області з організацією, яка  має дозвіл (ліцензію) на право проведення відповідних робіт.

 

3.         Розроблену технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель подати на затвердження сесії сільської ради згідно  чинного законодавства

 

4.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Лєскова Т.О.

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада 2022 року                                                                         ПРОЕКТ

с.Драбинівка

 

Про надання  дозволу на виготовлення технічної

документації  з  нормативної  грошової оцінки земель населеного пункту села Мушина Гребля Драбинівської  сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

 

            Керуючись  ст. 12. Земельного кодексу України, Законом  України «Про землеустрій», ст.18 Закону України «Про оцінку земель», ст.26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» в зв’язку з  необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Драбинівської  сільської ради села Мушина Гребля Полтавського району Полтавської області сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         Надати дозвіл  на виготовлення технічної  документації  з нормативної  грошової  оцінки земель населеного пункту села Мушина Гребля Полтавського району Полтавської області.

2.         Уповноважити сільського голову Лєскову Т.О. укласти від  імені Драбинівської  сільської ради договір на виготовлення технічної документації  з нормативної грошової оцінки земель села Мушина Гребля Полтавського району Полтавської області з організацією, яка  має дозвіл (ліцензію) на право проведення відповідних робіт.

 

3.         Розроблену технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель подати на затвердження сесії сільської ради згідно  чинного законодавства

 

4.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Лєскова Т.О.

 

 

Фото без описуПРОЄКТ

 

 

Драбинівська сільська рада

Полтавського району Полтавської області

Дев'ятнадцята  сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

______________  2022 року                                                          с.  Драбинівка                      

 

Про затвердження Положення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора закладу дошкільної освіти Драбинівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

 

Відповідно до ст. 25, 26, 30 Закону України «Про освіту», ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення прозорості та відкритості процедури призначення керівників закладів дошкільної освіти відповідно до норм чинного законодавства,

 

Драбинівська сільська рада в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити  Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти  Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (додається ).

 

 1. Встановити, що сільський голова своїм розпорядженням призначає на посаду директора закладу дошкільної освіти Драбинівської сільської ради шляхом укладення з ним строкового трудового договору (контракту) за результатами конкурсного відбору.

 

 1. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Драбинівської сільської ради протягом 5 робочих днів з дня його прийняття.

 

 1. Контроль за виконанням данного рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, з прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської етики, культури, молоді, фізкультури та спорту.

 

 

Сільський голова                                                                      Тетяна ЛЄСКОВА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ________сесії восьмого скликання

Драбинівської сільської ради

від ________________ року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора закладу дошкільної освіти Драбинівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників (директорів) закладів дошкільної освіти, засновником яких є Драбинівська сільська рада.
 2. Керівником (директором) закладу дошкільної освіти може бути особа, якає громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче спеціаліста (магістра), має стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про освіту» та цього Положення.
 3. Призначення керівника закладу дошкільної освіти, засновником якого є Драбинівська сільська рада, здійснює сільський голова за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом видачі розпорядження та укладення строкового трудового  договору (контракту).
 4. Організаційне забезпечення  проведення конкурсного відбору керівників закладів дошкільної освіти Драбинівської сільської ради здійснює відділ освіти.
 5. Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження сільського голови.
 6. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на веб-сайті Драбинівської сільської ради наступного робочого дня з дня видачі розпорядження про проведення конкурсу, не пізніше, ніж за один календарний місяць до початку проведення конкурсу.
 7. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
 8. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити:
 • найменування та місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце конкурсного відбору,етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
 1. В оголошенні може міститися інша необхідна інформація, що не суперечить чинному законодавству України.
 2. Для проведення конкурсного відбору розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія чисельністю від 6 до 11 осіб у складі голови комісії, заступника, секретаря та членів конкурсної комісії, до складу якої можуть входити:
 • представники виконавчого комітету Драбинівської сільської ради,
 • спеціалісти Драбинівської сільської ради;
 • депутати Драбинівської сільської ради та представники постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, з прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської етики, культури, молоді, фізкультури та спорту;
 • представники із числа керівників ЗДО.
 1. При проведенні нового конкурсу персональний склад конкурсної комісії затверджується знову.
 2. Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

13.1. Заступник голови конкурсної комісії у відсутності голови виконує його функції.

  1. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 усіх членів конкурсної комісії.
  2. Рішення конкурсної комісії ухвалюється більшістю голосів, присутніх на засіданні членів комісії. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.
  3. Зі складу затвердженої конкурсної комісії обираються три члени лічильної комісії.
  4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

13.6. На засіданні конкурсної комісії секретарем ведеться протокол. Секретар формує питання (завдання) конкурсного відбору, ознайомлює під підпис всіх претендентів на заняття вакантної посади із цим Положенням, забезпечує повідомлення членів комісії про наступні засідання, а також про заяви, скарги і пропозиції, що надійшли з направленням членам комісії, їх копій, фіксує результати голосування, що надані лічильною комісією , а також забезпечує направлення рішення про результати конкурсного відбору сільському голові, всім претендентам та надає роз’яснення і розширену інформацію про проведення конкурсного відбору. Функції секретаря можуть доручатися головою конкурсної комісії іншим її членам

 1. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

14.1 Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту(з додатком, що є його невід’ємною частиною);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені в цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою особою згідно з довіреною особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подала.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі, конкурсна комісія:
 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу дошкільної освіти відповідно до цього Положення;
 • подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.
 1. Вивчення конкурсною комісією поданих кандидатом на зайняття вакантної посади документів не може здійснюватися більше як десять робочих днів. В окремих випадках на підставі рішення 2/3 від складу комісії допускається вмотивоване продовження вказаного строку, але не більше, ніж на  десять  робочих днів.

Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення за вимогою кандидатів із закладом дошкільної освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 1. Конкурсний відбір кандидата здійснюється за результатами таких етапів:

І етап – перевірка знання законодавства у сфері дошкільної освіти, зокрема закону України «Про освіту»,  Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти. Перевірка знань законодавства проводиться шляхом тестування, за результатами якого до наступного етапу допускається кандидат, який надав більше 50% правильних відповідей. До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує кандидатів про процедуру складання іспиту, відповідає на запитання.

Тестові запитаннями та ситуаційні завдання, які пропонуються кандидату за його вибором, відкриваються у присутності кандидатів на посаду.

           ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом виконання  ситуаційного завдання (письмово);

           ІІІ етап – публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного  випробування.

 1. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.
 2. У разі порушення зазначених вимог, кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
 3. Перелік тестових питань та ситуаційні завдання для всіх кандидатів, які претендують на одну посаду, є однаковим.
 4. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсного відбору та оприлюднює результати конкурсного відбору протягом двох робочих днів шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Драбинівської сільської ради.
 5. Кандидати на зайняття вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти мають право ініціювати перегляд рішення конкурсної комісії  про результати конкурсного відбору, а також звертатися із скаргами, зауваженнями, пропозиціями протягом 10 днів з дня його прийняття. Перегляд рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору, розгляд заперечень, зауважень, пропозицій здійснюється конкурсною комісією протягом п’яти робочих днів від дня їх надходження.
 6. За результатами перегляду конкурсна комісія:

       23.1. підтверджує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного відбору;

       23.2. скасовує раніше прийняте рішення щодо результатів конкурсного відбору та повторно оголошує конкурсний відбір  на умовах визначених цим порядком.

 1. Заперечення, зауваження, пропозиції, подані поза межами строків, визначених в цьому порядку, розгляду не підлягають.
 2. На підставі рішення конкурсної комісії  щодо результатів конкурсного відбору, після розгляду конкурсною комісією всіх письмових заперечень, зауважень і пропозицій, поданих у строки визначені у цьому Положенні, сільський голова призначає визначеного конкурсною комісією переможця на посаду керівника (директора) закладу дошкільної освіти.
 3. Директор закладу дошкільної освіти призначається  на посаду на підставі розпорядження сільського голови за результатами конкурсного відбору шляхом укладення трудового  договору (контракту).
 4. Трудовий договір (контракт) укладається терміном від 2 до 6 років.

Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовження на визначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу дошкільної освіти вперше, укладається трудовий договір  строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання, сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Трудова книжка і особова справа директора закладу дошкільної освіти зберігається  у виконавчому комітеті Драбинівської сільської ради.

 1. Конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, якщо:
 • відсутні заяви претендентів про участь у конкурсному відборі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору.

Рішення про визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, приймається конкурсною комісією і проводиться повторний конкурс.

 1. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті Драбинівської сільської ради .
 2. Форма трудового договору (контракту) розробляється відділом освіти  відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. Директори закладів дошкільної освіти, що бажають укласти контракт на новий термін, подають заяву за два місяці до закінчення строку діючого контракту. Контракт, що укладено на новий термін, підписується засновком – Драбинівською сільською радою в особі сільського голови.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                    Наталія МАТЯШЕНКО

 

 

Додаток 1

до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

Голові конкурсної комісії

___________________________________

              (прізвище, ім’я, по батькові)

 

___________________________________

 

___________________________________,

            прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який проживає за адресою:

___________________________________

___________________________________

                  (номер контактного телефону)

e-mail____________________@________

            (заповнюється друкованими літерами)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади________________________________________________________________________

(найменування посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів:

 

 • надсиланням листа на зазначену адресу;

 

 • надсиланням електронного листа на зазначену електронну пошту;

 

 • телефонного дзвінка за номером _________________________________

 

 

 

 

«________»____________________ 20____ р.                                                    ___________________________

                                                                                                                                           (підпис)

 

 

 

 

* У разу неможливості передачі інформації в обраний спосіб, повідомлення  надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

Додаток 2

до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, __________________________________________________________________________________,

народився (лася) ___________________________ року, документ, що посвідчує особу (серія _____ №____________, виданий ______________________________________________________________

відповідно до Закону Укрїани «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

 

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
 • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
 • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

 

 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

«____ »________________ 20___ р.                                                     ___________

(підпис)

 

 

 

Фото без опису            

 

 

                               

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада 2022 року                                                                         ПРОЕКТ

с.Драбинівка

 

Про розгляд та затвердження технічної

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розроблену ФОП Борисенко Андрій Григорович, взявши до уваги витяг з ДЗК НВ-6100264532022 від 16.02.2022 року, Державний Акт на право постійного користування землею 1-ПЛ № 002304 виданий 25.06.2002 року, керуючись ст.22,25,35,57 Закону України «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про Державний Земельний кадастр», ст.12,79,83,184 Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення площею 0,0875 га, кадастровий номер 5323481800:00:007:0167.

 

 

 1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      Лєскова Т.О.

 

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада 2022 року

с.Драбинівка                                                                                                                                     ПРОЕКТ

 

Про надання дозволу на передачу у власність

шляхом викупу за нормативною грошовою

 оцінкою земельну ділянку для ведення

 фермерського господарства

гр. Прилуцькому Дмитру Федосійовичу

 

Розглянувши заяву гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення фермерського господарства  площею 0,5653 га згідно Державного акту IV-ПЛ № 020153 виданого 05.01.1998 року та , керуючись Земельним кодексом України із змінами 1423- IX від 28.04.2021 року розділ Перехідних положень п.6.1, ст.59, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати гр.Прилуцькому Дмитру Федосійовичу у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 0,5653 га для ведення фермерського господарства кадастровий номер 5323481800:00:003:0366 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 22499,43 грн з розстроченням платежу терміном на 10 (десять) років з правом  дострокового викупу.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 0,5653 га для ведення фермерського господарства, кадастровий номер 5323481800:00:003:0366 в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму 2249,94 грн ( дві тисячі двісті сорок дев’ять  грн 94 коп.)

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,5653 га, кадастровий номер 5323481800:00:003:0366.

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада  2022 року                                                                ПРОЕКТ

с.Драбинівка

 

Про надання дозволу на передачу у власність

шляхом викупу за нормативною грошовою

 оцінкою земельну ділянку для ведення

 фермерського господарства

гр. Прилуцькому Дмитру Федосійовичу

 

Розглянувши заяву гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення фермерського господарства  площею 1,5171 га згідно Державного акту IV-ПЛ № 020153 виданого 05.01.1998 року та , керуючись Земельним кодексом України із змінами 1423- IX від 28.04.2021 року розділ Перехідних положень п.6.1, ст.59, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати гр.Прилуцькому Дмитру Федоійовичу у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 1,5171 га для ведення фермерського господарства кадастровий номер 5323481800:00:003:0352 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 53170,94 грн з розстроченням платежу терміном на 10 (десять) років з правом  дострокового викупу.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 1,5171 га для ведення фермерського господарства, кадастровий номер 5323481800:00:003:0352  в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму 5317,09 грн ( п’ять тисяч триста сімнадцять  грн 09 коп.)

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,5171 га, кадастровий номер 5323481800:00:003:0352.

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17 листопада 2022 року                                                          ПРОЕКТ

с.Драбинівка

 

Про надання дозволу на передачу у власність

шляхом викупу за нормативною грошовою

 оцінкою земельну ділянку для ведення

 фермерського господарства

гр. Прилуцькому Дмитру Федосійовичу

 

Розглянувши заяву гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення фермерського господарства  площею 4,4698 га згідно Державного акту IV-ПЛ № 020153 виданого 05.01.1998 року та , керуючись Земельним кодексом України із змінами 1423- IX від 28.04.2021 року розділ Перехідних положень п.6.1, ст.59, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати гр.Прилуцькому Дмитру Федоійовичу у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 4,4698 га для ведення фермерського господарства кадастровий номер 5323481800:00:003:0358 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 178956,58 грн з розстроченням платежу терміном на 10 (десять) років з правом  дострокового викупу.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 4,4698 га для ведення фермерського господарства, кадастровий номер 5323481800:00:003:0358  в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму 17895,66 грн ( сімнадцять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять грн 66 коп.)

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 4,4698 га, кадастровий номер 5323481800:00:003:0358.

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на гр. Прилуцького Дмитра Федосійовича.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

                                        Проект

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського  району Полтавської області

дев'ятнадцята  сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

Від 17 листопада 2022року                                                                   с. Драбинівка

Про прийняття в комунальну власність

закінченого будівництвом об’єкта

«Нове будівництво лікарської амбулаторії

загальної практики сімейної медицини

за адресою площа Миру, 9, с. Галущина Гребля,

Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.

 

Керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтями 327, 328 Цивільного кодексу України, відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з врахуванням рішення Драбинівської сільської ради від 23.09.2022, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду та прийняти в комунальну власність Драбинівської сільської ради закінчений будівництвом об’єкт «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою площа Миру, 9, с. Галущина Гребля, Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.», а саме: будівлю лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з індивідуально визначеним майном (згідно з додатком 1) на загальну суму 8921390,27 грн (вісім мільйонів дев’ятсот двадцять одна тисяча триста дев’яносто гривень 27 коп.) та проектно-кошторисну документацію на закінчений будівництвом об’єкт «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою площа Миру, 9, с. Галущина Гребля, Новосанжарського р-ну, Полтавської обл. (згідно з додатком 2).
 2. Доручити сільському голові Лєсковій Тетяні Олександрівні здійснити державну реєстрацію речових прав на об’єкт, зазначений у пункті 1 цього рішення.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

 

 

 

Сільський голова                                                                Тетяна Лєскова

 

 

Додаток 1

до рішення Драбинівської сільської ради

від 17.11.2022 року № ___

 

Вартість

будівлі, перелік медичного, технологічного обладнання та меблів

об’єкта«Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою площа Миру, 9, с. Галущина Гребля, Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.»

п/п

Найменуванняустаткування

Одиниця

виміру

К-сть

Вартість

Сума

1

2

3

4

5

6

1.

Будівля амбулаторії, грн з ПДВ

об’єкт

1

6357136,44

6357136,44

Обладнання та меблі. Медичне обладнання

 1.  

Припливний вентилятор

шт

1,00

12 230,73

12 230,73

 1.  

Заслонка з ел. приводом

шт

1,00

5 456,17

5 456,17

 1.  

Фільтрприпливного вентилятора

шт

1,00

1 033,56

1 033,56

 1.  

Електрокалориферприпливної вентилятора

шт

1,00

7 397,01

7 397,01

 1.  

Автоматика

шт

1,00

1 100,00

1 100,00

 1.  

Вентилятор RV315

шт

1,00

4 066,12

4 066,12

 1.  

Вентилятор RV125

шт

2,00

3 491,54

6 983,08

 1.  

Вентилятор Вентс 125

шт

4,00

2 158,56

8 634,24

 1.  

Установка очистки

шт

1,00

108 032,12

108 032,12

 1.  

Котел настіннийелектричний

шт

1,00

14 549,78

14 549,78

 1.  

Групабезпеки котла

шт

1,00

1 004,37

1 004,37

 1.  

Спліт система настінного типу

шт

8,00

7 586,67

60 693,36

 1.  

Спліт система настінного типу

шт

2,00

7 586,67

15 173,34

 1.  

ВРП

шт

1,00

47 473,85

47 473,85

 1.  

Лічильникводопостачання

шт

2,00

3 007,44

6 014,88

 1.  

Лічильникелектроенергії

шт

1,00

2 837,21

2 837,21

 1.  

Приладприймально-контрольнийпожежний Тирас-8П.1

шт

1,00

4 254,87

4 254,87

 1.  

Модуль релейнихвиходів

шт

1,00

266,84

266,84

 1.  

Акумулятор 7А/г

шт

2,00

509.85

1 019,70

 1.  

Сповіщувачпожежнийдимовий СПД-3 ПП "Артон"

шт

27,00

109,12

2 946,24

 1.  

Сповіщувачпожежнийручний СПР Тирас

шт

5,00

148,66

743,30

 1.  

Сповіщувачпожежнийтепловий ТПТ-3

шт

16,00

50,23

803,68

 1.  

Оповіщувачсвітло-звуковий ОСЗ-2 Пожежа

шт

2,00

229,68

459,36

 1.  

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль-2"

шт

1,00

480,14

480,14

 1.  

Оповіщувачсвітловий "вихід" ОС-6.2 тирас

шт

5,00

145,39

726,95

 1.  

Блок живлення 12В. 1.5 БП 1215 "тирас-12"

шт

1,00

895,39

895,39

 1.  

Маршрутизатор

шт

1,00

464,55

464,55

 1.  

Шафасервернанастінна 19"

шт

1,00

4 278,00

4 278,00

 1.  

Коммутатор 19"

шт

1,00

1 733,50

1 733,50

 1.  

Патч-панель 1U 8 портовая модульная

шт

1,00

316,98

316,98

 1.  

Організаторкабеля 19" Ш с 5 гіластиковимикільцями

шт

1,00

104,97

104,97

 1.  

Полка

шт

2,00

226,56

453,12

 1.  

LED екран

шт

1,00

53 409,42

53 409,42

 1.  

Стерелізаторсухоповітряний

шт

1,00

38 452,99

38 452,99

 1.  

Г енератор

шт

1,00

398 287,63

398 287,63

 1.  

Вогнегасниквуглекислий

шт

5,00

673,00

3 365,00

 1.  

Вогнегасниквуглекислий

шт

5,00

654,74

3 273,70

 1.  

Щит пожежний

шт

1,00

342,96

342,96

 1.  

Азбестове полотно

шт

1,00

254,62

254,62

 1.  

Ящик для піску

шт

1,00

2 494,25

2 494,25

 1.  

Лопата пожежна

шт

2,00

77,95

155,90

 1.  

Сокирапожежна

шт

1,00

207,85

207,85

 1.  

Лом

шт

1,00

83,14

83,14

 1.  

Відро

шт

2,00

77,95

155,90

 1.  

Електрорушник

шт

3,00

727,49

2 182,47

 1.  

Компютер з оперативною системою

шт

3,00

11 000,00

33 000,00

 1.  

Принтер-сканер лазерний

шт

3,00

7 000,00

21 000,00

 1.  

Wi-fiроутер

шт

3,00

600,00

1 800,00

 1.  

Світильникмедичнийпересувний

шт

2,00

4 364,93

8 729,86

 1.  

Стілсповивальний

шт

5,00

1 778,83

8 894,15

 1.  

Кушетка

шт

5,00

3 637,45

18 187,25

 1.  

Шафа для зберіганнялікарськихзасобів

шт

2,00

6 907,46

13 814,92

 1.  

Стілперевязочний

шт

1,00

4 209,04

4 209,04

 1.  

Бблериелектричні

шт

4,00

5 237,92

20 951,68

 1.  

Крісло-каталка

шт

1,00

15 589,05

15 589,05

 1.  

Носилки санітарніскладні

шт

5,00

3 637,45

18 187,25

 1.  

Ваги для дітей

шт

2,00

1 848,68

3 697,36

 1.  

Шафа для зберіганнялікарськихзасобів

шт

4,00

5 923,84

23 695,36

 1.  

Стілжурнальний

шт

1,00

2 101,52

2 101,52

 1.  

Стілець

шт

13,00

675,53

8 781,89

 1.  

Шафа для плаття

шт

1,00

3 790,97

3 790,97

 1.  

Тумба пересувна для інструментів

шт

7,00

3 117,81

21 824,67

 1.  

Стілецьпідємно-поворотний

шт

3,00

1 099,78

3 299,34

 1.  

Шафа для документів

шт

2,00

2 598,18

5 196,36

 1.  

Шафа для одягу

шт

3,00

3 595,87

10 787,61

 1.  

Стіл канцелярский

шт

6,00

2 078,54

12 471,24

 1.  

Холодильник для зберіганнявакцини

шт

1,00

4 000,00

4 000,00

 1.  

Шафа для документів

шт

1,00

6 000,00

6 000,00

 1.  

Сейф

шт

1,00

16 312,79

16 312,79

 1.  

Індивідуальнашафа

ІПТ

7,00

4 053,15

28 372,05

 1.  

Стілець

шт

4,00

1 029,68

4 118.72

 1.  

Стілобідній

шт

1,00

1 918,82

1 918,82

 1.  

Диван

шт

1,00

7 488,78

7 488,78

 1.  

Тумба для посуду

шт

1,00

1 918,82

1 918,82

 1.  

Стійкаофіснакутова

шт

1,00

3 637,45

3 637,45

 1.  

Шафа для документів

шт

1,00

2 600,00

2 600,00

 1.  

ШафаВвідний 160А

шт

1,00

7 188,18

7 188,18

 1.  

Урна

шт

3,00

831,42

2 494,26

 1.  

Лава

шт

2,00

1 351,05

2 702,10

 

Всього (без ПДВ)

 

224,00

X

7531197,17

 

ПДВ

 

 

 

1390193,10

 

Разом

 

 

 

8921390,27

 

 

 

Сільський голова                                                                    Тетяна ЛЄСКОВА

 

 

 

Додаток 2

до рішення Драбинівської сільської ради

від 17.11.2022 року № ___

 

Перелік

проектно-кошторисної та виконавчої докуиентаціїпо об’єкту

«Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою площа Миру, 9, с. Галущина Гребля, Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.»

 

№ з/п

Найменуваннядокументації

Кількість

примірників

Примітка

1

Науково-технічнийзвіт про інженерно-геологічнівишукування

3 2

2018 р.

2

Звіт з топографо-геодезичнихробіт

2

2018

3

ТОМ 6 38-2018 - СПС, СО, ОС, ЛМ

1

Київ 2018

4

ТОМ 4 38-2018 -ОВ, ВК, ЕТР

1

Київ 2019

5

ТОМ 4 38-2018-АБ, КЗ, ТХ

1

Черкаси

2018

6

ТОМ 3 38-2018 -ЕП

1

Полтава

7

ТОМ 5 38-2018 -СПС, СО, ЛМ

1

Київ 2018

8

Зведенийкошториснийрозрахунок 2020

1

Полтава

2020

9

Зведенийкошториснийрозрахунок 2019

1

Полтава

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Тетяна ЛЄСКОВА

 

 

 

                                               Проект

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського  району Полтавськоїобласті

дев'ятнадцята  сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

Від 17 листопада 2022року                   с. Драбинівка

 

Про  призначення начальника комунального підприємства

Драбинівської сільської ради.

 

              Керуючись ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” , відповідно статей 21, 23 КЗпП України, заслухавши та обговоривши заяву Руденка Олександра Віталійовича про призначення на посаду начальника комунального підприємства Драбинівської сільської ради,  

 

сесія Драбинівської сільської ради   в и р і ш и л  а:

 

 1. Призначити начальником комунального підприємства Драбинівської сільської ради  Руденка Олександра Віталійовича з 21 листопада 2022р.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

Сільський голова                                                    Тетяна Лєскова

 

 

 

 

                                               Проект

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського  району Полтавської області

дев'ятнадцята  сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

Від 17 листопада 2022року                   с. Драбинівка

Про надання матеріальної

допомоги

       Керуючись п. 1 ст. 34 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою про надання матеріальної допомоги громадянам Драбинівської територіальної громади, заслухавши інформацію голови комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності, розглянувши заяви, заключення ЛКК та інші додані документи жителів про виділення матеріальної допомоги на лікування та інші потреби, Драбинівська сільська рада

В И Р І Ш И ЛА:

У зв’язку із наданою заявою надати матеріальну допомогу в розмірі 5тисяч грн

 1. Троян Валентина Григорівна (мати військовозобов'язаного)
 2. Коба Тетяна Миколаївна (дружина військовозобов'язаного)
 3. Москалець Наталія Сергіївна (дружина військовозобов'язаного)
 4. Смірна Неля Борисівна (син військовослужбовець)
 5. Ажібулатов Артем Юрійович (військовослужбовець)
 6. Троян Володимир Ілліч (син військовослужбовець)
 7. Бурда Ніна Микитівна (син військовослужбовець)

У розмірі 15тис.грн

 1. Співак Григорій Володимирович (онко)
 2. Погорілий Ярослав Анатолійович (поранення)
 3. Смірна Неля Борисівна (поранення сина)
 4. Семиліт Тамара Миколаївна (поранення сина)
 5. Материнська Лідія Анатоліївна (поранення сина)
 6. Троян Анатолій Володимирович ( поранення)
 7. Німець Олег Миколайович ( поранення)
 8. Малич Ігор Григорович (онко)
 9. Тимченко Лариса Миколаївна (після операції)
 10. Саєнко тетяна Степанівна (хвороба матері)
 11. Височиненко Світлана Борисівна (лікування сина)

 

2. Головному бухгалтеру сільської ради виплатити заявникам кошти через банківські установи, шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки заявників.

    3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності

 

                 Сільський  голова                                    Т. Лєскова                          

 

 

 

 

                                        Проект

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського  району Полтавськоїобласті

дев'ятнадцята  сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

Від 17 листопада 2022року                   с. Драбинівка

                                                

 

Про надання згоди на організацію

співробітництва територіальних громад

 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», враховуючи пропозицію Драбинівського сільського голови Лєскової Т.О. щодо ініціювання співробітництва між Драбинівською територіальною громадою через Драбинівську сільську раду та Новосанжарською територіальною громадою через Новосанжарську селищну раду у сфері охорони здоров’я у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної  форми власності – інфраструктурних об’єктів, а саме - Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться за адресою: 39301, Полтавська обл., Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49,враховуючи пропозицію щодо ініціювання муніципального співробітництва у формі розпорядження сільського голови від «10» жовтня2022 року № 142 (далі – пропозиція), на підставі попереднього висновку виконавчого комітету Драбинівської сільської ради стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції, затвердженого рішенням виконавчого комітету Драбинівської сільської ради від  «12» жовтня 2022 року № 61

сесія Драбинівської сільської ради В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Надати згоду на організацію співробітництва між Драбинівською територіальною громадою через Драбинівську сільську раду та Новосанжарською територіальною громадою через Новосанжарську селищну раду у сфері охорони здоров’я у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної  форми власності – інфраструктурних об’єктів, а саме - Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський центр первинної медико-санітарної допомоги», що знаходиться за адресою: 39301, Полтавська обл., Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49.
 2. Драбинівському сільському голові Лєсковій Т.О. до «25»листопада2022 року надіслати Новосанжарському селищному голові пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва та до «30»  листопада2022 року забезпечити створення комісії для підготовки проекту договору про співробітництво територіальних громад.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньосвіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, з прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і етики, культури, молоді, фізкультури та спорту.

 

 

 

 

Сільський голова                                           Тетяна ЛЄСКОВА

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                        ПРОЕКТ

Від  17 листопада 2022 року

с.Драбинівка

 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва у власність сфг «Тихоненко»

 

Розглянувши заяву голови сфг «Тихоненко» гр. Тихоненка Василя Васильовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   площею7,5083 га, взявши до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення номер запису про право власності 26861905 від 26.06.2018 року, керуючись Земельним кодексом України, Порядком здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати сфг «Тихоненко» у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 7,5083 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:006:0437 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 231981,10 грн.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 7,5083 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:006:0437  в розмірі _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму _______ грн

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 7,5083 га, кадастровий номер 5323481800:00:006:0437

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на голову сфг «Тихоненко» гр. Тихоненко Василя Васильовича

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я                                         ПРОЕКТ

 

Від  17 листопада 2022 року

с.Драбинівка

 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва у власність сфг «Тихоненко»

 

Розглянувши заяву голови сфг «Тихоненко» гр. Тихоненка Василя Васильовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   площею 4,1319 га, взявши до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення номер запису про право власності 40004324 від 04.12.2020 року, керуючись Земельним кодексом України, Порядком здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати сфг «Тихоненко» у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 4,1319 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:006:0438 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 127662,19 грн.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 4,1319 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:006:0438  в розмірі _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму _______ грн

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 4,1319 га, кадастровий номер 5323481800:00:006:0438

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на голову сфг «Тихоненко» гр. Тихоненко Василя Васильовича

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 РІШЕННЯ

 

 

Від 17 листопада 2022 року

С.Драбинівка

 

Про продовження терміну дії договору оренди землі

 

Розглянувши повідомлення голови сфг «Тихоненко» Тихоненко Василя Васильовича про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на земельну ділянку площею 13,3032 га кадастровий номер 5323480300:00:001:0012, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.12,124, 125 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.,сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Продовжити  сфг «Тихоненко»термін дії договору оренди земельної ділянки, який  зареєстрований за № 20787965 30.05.2017 року (кадастровий  номер 5323480300:00:001:0012) строком на 10 років площею 13,3032 га, з цільовим призначенням земельної ділянки дляведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована  на території Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

         2.Встановити орендну плату за  земельну ділянку   у 12 % віднормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 56124,46 грн.

3.Зобовязати  голову сфг «Тихоненко» гр. Тихоненко В.В.після укладення додаткової угоди про продовження терміну дії договору оренди землі провести державну реєстрацію згідно норм чинного законодавства.

        4.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища..)

 

 

Сільський   голова                                                                 Лєскова Т.О.

 

 

 

Фото без опису

                                   

 

 

 

  Драбинівська сільська рада

Полтавського району  Полтавської області

Дев’ятнадцята  сесія  восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                  ПРОЕКТ

Від  17 листопада 2022 року

с.Драбинівка

 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва у власність гр. Тихоненко Олександру Васильовичу

 

Розглянувши заяву голови гр. Тихоненка Олександра Васильовича про надання дозволу на передачу у власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   площею 15,7785 га, взявши до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення номер запису про право власності 30371128 від 14.02.2019 року, керуючись Земельним кодексом України, Порядком здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати гр. Тихоненко Олександру Васильовичу у власність  шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою, земельну ділянку  площею 15,7785 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:003:0377 по ціні нормативної грошової оцінки, що становить 487502,69 грн.

 

2.Встановити перший авансовий платіж за земельну ділянку площею 15,7785 га для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва кадастровий номер 5323481800:00:003:0377  в розмірі _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму _______ грн

 

3.Доручити сільському голові Драбинівської сільської ради Лєсковій Т.О. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 15,7785 га, кадастровий номер 5323481800:00:003:0377

 

4. Витрати по укладанню договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на голову гр. Тихоненко Олександра Васильовича

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              Лєскова Т.О.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь