Проекти рішень до сесії

Дата: 17.08.2022 08:34
Кількість переглядів: 256

Фото без опису

ДРАБИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району Полтавської області

сімнадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

18 серпня 2022 року                                  с. Драбинівка
 

Про достроковеприпинення

повноважень депутата

Драбинівської сільської ради

 

Розглянувши заяву депутата Драбинівськоїсільської ради від виборчого округу № 5 Бариш Ольги Іванівни про складання нею депутатських повноважень, керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 90 Закону України «Про місцеві вибори»,  Драбинівська  сільська  рада

ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження  депутата  Драбинівської сільської ради від виборчого округу №5  Бариш Ольги Іванівни  у зв’язку з її особистою заявою про складання депутатських повноважень.

2. Направити це рішення до Драбинівськоїсільської  територіальної  виборчої комісії  Полтавського району Полтавської області для відповідного реагування згідно чинного законодавства.

3. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Драбинівськоїсільської ради.

4.  Контроль за виконаннямрішенняпокласти на постійнукомісію зпитаньосвіти, охорониздоров?я, соціальногозахистунаселення, з прав людини, законності, запобіганнякорупції, депутатськоїетики, культури, молоді, фізкультури та спорту.

 

   Драбинівськийсільський голова                      Т. Лєскова

 

 

 

 

Тризуб      ПРОЄКТ                    

Драбинівська сільська рада
Полтавського району Полтавської області
(___ сесія восьмого скликання)

 


Рішення

__ _______ 2022 р.                                                                         с. Драбинівка

 

Про повторний розгляд питання

 «Про створення тимчасової контрольної

комісії для проведення перевірки

фінансово-господарської діяльності,

 проведення тендерів для державних закупівель,

виконання договірних зобовязань,

ефективності та доцільності

використання бюджетних коштів

Драбинівським сільським головою Лєсковою Т.О.»

 

          Відповідно до розпорядження голови Драбинівської сільської ради №98 від 03.08.2022р. «Про зупинення рішення Драбинівської сільської ради»,   Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст. 28Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,Закону України «Про публічні закупівлі» ,повторно розглянувши, обговоривши  та врахувавши пропозиції щодо внесення змін до даного питання Драбинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Повторно розглянути  питання«Про створення тимчасової контрольної

комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності,

 проведення тендерів для державних закупівель, виконання договірних зобовязань,  ефективності та доцільності використання бюджетних коштів

Драбинівським сільським головою Лєсковою Т.О.» врахувавши зауваження:

  • змінити назву тимчасової контрольної комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, проведення тендерів для державних закупівель, виконання договірних зобов'язань,  ефективності та доцільності використання бюджетних коштівДрабинівським сільським головою ЛєсковоюТ.О.та викласти в такій редакції: тимчасова контрольна комісія для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Драбинівської сільської ради.
  1. Розробити та затвердити Положення про тимчасові  контрольні комісіїДрабинівської сільської ради.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово- комунального господарства та комунальної власності Драбинівської сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Тетяна Лєскова

 

 

 

Тризуб       ПРОЄКТ                    

Драбинівська сільська рада
Полтавського району Полтавської області
(___ сесія восьмого скликання)

 


Рішення

__ _______ 2022 р.                                                          с. Драбинівка

 

Про затвердження  Програми

надання одноразової  матеріальної допомоги

внутрішньо переміщеним особам,

які зареєстровані на території

Драбинівськоїтериторіальної громади

 

          Відповідно до розпорядження голови Драбинівської сільської ради №98 від 03.08.2022р. «Про зупинення рішення Драбинівської сільської ради», Конституції України, Указу Президента України  від 24.02.2022р “Провведення воєнного стану в Україні”, Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", розпорядження КМУ" р.№204 від 06.03.2022, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»,Бюджетного кодексу України, повторно розглянувши, обговоривши  та врахувавши пропозиції щодо внесення змін до даного питання,Драбинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму надання одноразової  матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівськоїтериторіальної громади( додаток №1 до рішення) та Порядок надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території,на якій проводяться бойові дії (додаток 2 )
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власностіДрабинівської сільської ради

 

 

  Сільський голова                                                          Тетяна Лєскова

 

 

 

 

Тризуб      ПРОЄКТ                    

Драбинівська сільська рада
Полтавського району Полтавської області
(___ сесія восьмого скликання)

 


Рішення

__ _______ 2022 р.                                                                         с. Драбинівка

 

Про повторний розгляд питання

 «Про затвердження Положення про порядок

надання одноразової  матеріальної допомоги

внутрішньо переміщеним особам»

 

          Відповідно до розпорядження голови Драбинівської сільської ради №98 від 03.08.2022р. «Про зупинення рішення Драбинівської сільської ради»,   Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Драбинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Повторно розглянути  питання «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової  матеріальної допомоги»
  2. Змінити назву та зміст Положення про порядок надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам на Програму надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власностіДрабинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                          Тетяна Лєскова

 

 

 

 Додаток

до рішення ___ сесії 8 скликання

Драбинівської сільської ради

 від ___________ 2022 рік

 

 

 

ПРОГРАМА

надання одноразової   матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані  на території Драбинівської територіальної громади

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради

2

Дата, номер і назва документа органу влади для розроблення Програми

Конституція України, Указ Президента України “Про

введення воєнного стану в Україні”, Закон України “Про затвердження

Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”,розпорядження КМУ від 06.03.2022р. №204

 

3

Розробник Програми

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради

4

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради

5

Учасники Програми

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради

6

Загальний обсяг фінансованих ресурсів,необхідних для реалізації програми

У межах бюджетних призначень

7

Термін реалізації програми

2022рік

 

Вступ

Програму надання одноразової матеріальної допомоги  внутрішньо переміщеним особам на території Драбинівської територіальної громади (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Закону України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, розпорядження КМУ від 06.03.2022р. №204.

 

Підставою для розроблення Програми є необхідність надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади . Програма визначає мету і завдання, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.

Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним

законодавством порядку та взаємодіяти з регіональними програмами.

 

Проблеми, на розв'язання яких спрямовано Програму

 

Програма спрямована на вирішення питань щодо підтримки у вигляді матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані  на території Драбинівської територіальної громади.

 

Мета Програми

 

Забезпечення виконання завдань органів влади в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності внутрішньо переміщених осіб ,підтримки у вигляді матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівської  територіальної громади.

 

Шляхи та засоби виконання Програми

 

Забезпечення виділення з бюджету Драбинівської територіальної громади коштів для надання одноразової матеріальної допомоги.

Забезпечення своєчасного перерахування коштів матеріальної допомоги за відповідними категоріями,на підставі поданих заяв та пакету відповідних документів.

 

Фінансування Програми

Фінансування Програми відбувається в межах коштів,передбачених в бюджеті Драбинівської територіальної громади або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Очікувані результати

 

Забезпечити виплату 100% кількості   внутрішньо переміщених осіб,які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Програми

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Мета: забезпечення підтримки у вигляді матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівської  територіальної громади.

Основні завдання: забезпечення виплати 100% кількості   внутрішньо переміщених осіб,які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади.

№з/п

Назва напряму програми (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані результати

Сума

фінансування ( грн.)

1.

забезпечення підтримки у вигляді одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівської  територіальної громади.

 

забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги   внутрішньо переміщеним особам,які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади.

 

2022

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради

місцевий бюджет Виконавчого комітету Драбинівської сільської ради

забезпечення виплати 100% кількості   внутрішньо переміщених осіб,які зареєстровані на території Драбинівської територіальної громади.

 

3 500 000,00

 

Разом

 

 

 

 

 

3 500 000,00

 

Сільський голова                                                  Тетяна Лєскова

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь