ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Драбинівськоїтериторіальної громади Полтавського району Полтавської області за 2021 рік

Дата: 21.02.2022 13:25
Кількість переглядів: 314

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Драбинівськоїтериторіальної громади 
Полтавського району Полтавської області за 2021 рік

 

                 1.Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет Драбинівської об’єднаної територіальної громади за результатами 2021 року склав  59340,2тис.грн., з них податкові надходження – 42203,7 тис.грн., неподаткові надходження  загального фонду бюджету 47,6  тис.грн., надходження спеціального фонду – 1712,5тис.грн.,міжбюджетні трансферти – 15376,4 тис. грн.

Перевиконання плану податкових надходжень за 2021 рік склало 5671,0 тис. грн. або 115,52% . В порівнянні з минулим2020 роком, податкові  надходження   збільшились  на  3339,1 тис. грн.  або на 108,6%.Неподаткових надходжень  у  2021 році отримано на 47,1 тис. грн. менше в порівнянні з  2020 роком, перевиконання плану склало 46,4 тис. грн.

  Аналіз виконання  бюджету Драбинівської ТГ

Показники

План з урахування змін на 2021 рік, тис. грн.

Фактичні надходження за 2021 рік, тис. грн.

Податкові надходження

36532,7

42203,7

Неподаткові надходження

1,2

47,6

Міжбюджетні трансферти

15443,2

15376,4

Всього доходів загального фонду

51977,1

57627,7

Податкові надходження

0

1,4

Неподаткові надходження (власні надходження)

0

1610,4

Міжбюджетні трансферти

100,7

100,7

Всього доходів спеціального фонду

100,7

1712,5

Всього доходів

52077,8

59340,2

II. Показники економічного розвитку регіону .

Загальна площа Драбинівської сільської ради складає 24215,4 га. Найбільшу питому вагу  в структурі земель - 92,7% мають землі сільськогосподарського призначення, які займають площу 22438,5 га, землі житлової  і  громадської забудови – 490,6 га ( 2%),землі промисловості ,транспорту, зв’язку ,енергетики ,оборони та іншого значення – 150,0 га( 0,6%).

Сільське господарство є визначальною галуззю економіки громади,оскільки забезпечує найбільші надходження до бюджету сільської ради, і саме підприємства агропромислового комплексу є основними бюджетоутворюючими підприємствами громади за 2021 рік, а саме :

 ТОВ «Чиста Криниця» - 16 358,5 тис. грн., питома вага надходжень до загального фонду  становить 28,4%,

 ТОВ «Елеватор Чиста Криниця» -10434,1 тис. грн. ( 18,1 % )

ТОВ «Востокстройгаз» -5509,3 тис. грн.( 9,6%)

ПАФ «Колос» - 788,1 тис. грн.(1,4%).

 Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради –2961,8 тис.грн.( 5,1%).

Найважливішим  ресурсом  громади є її трудові ресурси. Станом на 01.01.2022 року чисельність населенняДрабинівської сільської ради  складає 4061 осіб: з них кількість населення працездатного віку становить 2378 осіб або 58,6 %, пенсіонери – 1084 осіб або 26,7%, діти -599 осіб або 14,7%. Кількість працюючих громадян складає 1162 особи ,з них в сільському господарстві  – 757 осіб,  освіті - 87 осіб, торгівлі- 78 осіб, культурі – 29 осіб, апараті виконавчого комітету – 24 особи, медицині - 12 осіб, інших галузях - 175 осіб.

Драбинівська  сільська  рада має високий показник власних надходжень до місцевого бюджету без урахування державних субвенцій та дотацій  в  розрахунку на душу населення,який має тенденцію до зростання .Якщо за 2021 рік власні доходи на душу населення складали 8874,4 грн.,  то за 2021 рік цей показник склав  10 404,2 грн.

 Ш.  Доходи

Найбільші надходження до бюджету громада отримала від податку на доходи фізичних осіб – 29746,9 тис. грн.  при плані 26447,8  тис. грн. Перевиконання  складає 3299,1  тис. грн. або 112,47%. В порівнянні з 2020 роком  надходження від ПДФО збільшились  на 2826,6 тис. грн.  або на  110,5%.

Надходження від податку на майно у звітному році склали  6104,6 тис. грн.  при плані 4725,8 тис. грн. Перевиконання складає 1378,8  тис. грн. або 129,18%. В порівнянні з минулим роком  надходження від податку на майно збільшилось  на  506,6 тис. грн. або на 9,05%.

Надходження від єдиного податку  склали  5323,4  тис. грн.  при плані 4966,4 тис. грн. Перевиконанняскладає 357,0  тис. грн. 107,19% . В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 520,6 тис.грн.  або на 8,9%.

 Надходження від рентної плати за використання інших природних ресурсів склали 984,7 тис грн. при плані 362,7 тис. грн.. ,перевиконання складає 622,0 тис грн., що на 520,4 тис. грн., або в 2,7 рази більше ніж в минулому році.

Неподаткових надходжень у 2021 роціотримано на 47,1 тис. грн. менше в порівнянні з 2020 роком, через  зменшення  плати за надання  адміністративних послуг із 53,4 тис. грн.до 1,3 тис.грн. ,або на 52,1 тис.грн. В той же час збільшились доходи від власності та підприємницької діяльності : із 16,8 тис. грн. - у 2020 році до 27,5 тис. грн.   – у 2021 році .

Надходженнями до спеціального фонду громади є екологічний податок,надходження якого за 2021 рік склали  1,4 тис. грн. проти 9,9 тис. грн. за 2020 рік . Зменшення складає 8,5 тис. грн.Власні неподаткові  надходження по спеціальному фонду  склали 1610,4 тис. грн., що на 954,7 тис.грн. або в 2,5 рази  більше ніж  за 2020 рік .

Найбільшу питому вагу в структурі податкових надходжень має податок та збір на доходи фізичних осіб – 70,5%, податок на майно – 14,5 %, єдиний податок – 12,6 %,рентна плата за використання інших природних ресурсів – 2,3 %.

В структурі неподаткових надходжень найбільшу питому вагу мають доходи від власності та підприємницької діяльності –57,7 %.

Структура доходів сільського бюджету ДрабинівськоїТГ

Показники

Фактичні надходження за 2020 рік, тис. грн.

План з урахуванням змін на 2021 рік,

тис. грн.

Фактичні надходження за 2021 рік, тис. грн.

Структура

надходжень

за 2021 рік,

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

 

 

 

 

Податкові надходження

38864,6

36532,7

42203,7

100,0

Податок та збір на доходи фізичних осіб

 

26920,3

 

26447,8

 

29746,9

 

70,5

Рентна плата за використання інших природних ресурсів

 

464,3

 

362,7

 

984,7

 

 2,3

Податок на майно

 

5597,9

 

4725,8

 

6104,6

 

 14,5

Єдиний податок

5844,0

4966,4

5323,4

     12,6

Інші податки і збори

38,1

30,0

44,1

      0,1

 

Неподаткові надходження

 

94,7

 

1,2

 

47,6

 

 

100,0

Доходи від власності та підприємницької діяльності

16,8

0

27,5

 

57,7

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

6,5

1,2

11,7

    24,6

Інші неподаткові надходження

18,0

0

7,0

   14,7

Плата за надання адміністративних послуг

53,4

0

1,4

 

3,0

Всього доходів загального фонду

38864,6

36533,9

42251,3

     Х

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Податкові надходження

9,9

0

1,4

     0,1

Неподаткові надходження (власні надходження)

655,7

0

1610,4

 

     94,0

Всього доходів спеціального фонду

665,6

 

1611,8

100,0

Всього доходів

39530,2

36533,9

43 863,1

Х

IV. Видатки та заборгованість.

Видаткова частина загального фонду бюджету ТГ виконана у сумі59374,5тис. грн., або на 95,8% до плану за 2021 рік.

Обсяг видатків, здійснених із загального фонду бюджету  територіальної громади у 2021 році, на 10913,0 тис. грн., або на 122,5 % більше  видатків 2020 року.

Карантинні заходи, пов’язані з пандемією вірусу Covid-19, як і в минулому році, позначились на роботі шкіл та дитячих садочків, які в січні та березні були переведені на дистанційне навчання. На утримання закладів середньої освіти використано 75,4% від запланованих коштів. Якщо на заробітну плату з нарахуваннями було використано 99,2%, то на продукти харчування – 52,6%.

На захищені статті видатків із загального фонду спрямовано 37361,5 тис. грн.,що становить 62,9% від загальної суми видатків.

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1- го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями на неї (2110,2120) здійснені у сумі 33494,3 тис. грн.(56,4% від загальної суми видатків). Відсоток використання  коштів по зарплаті  становить 98,6%.

На оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220) витрачено 9,2 тис. грн. проти 18,2 тис. грн. за 2020 рік.

Видатки на продукти харчування (2230) за загальним фондом проведено у сумі477,4тис.грн., що на 128,7 тис. грн., або 136,9% більше  ніж за 2020 рік. Дане збільшення відбулося в зв’язку з тим,що учні шкіл та діти дитячих садків більше відвідували заклади середньої освіти, ніж  були переведені на дистанційне навчання,як у минулому році, хоча відсоток використання складає лише 52,6% .

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв(2270) касові видатки складають 3380,6 тис. грн., що на 1385,6 тис. грн., або на 169,5% більше  ніж за 2020 рік, в зв’язку із  здорожчаннямвсіх енергоносіїв. Проте варто відзначити ,що в зв’язку  із заключенням із  договору на постачання газуз ТОВ ГК «Нафтогаз трейдинг» по фіксованій ціні  16,554 грн. за 1 куб. м. відбулося недовикористання  коштів на енергоносії ,закладених у кошторисі, у розмірі 609,0 тис.грн. або   15,3 %.

Станом на 01.01.2022 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівників бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами відсутня.

Видатки по КЕКВ 2280 складаються із затрат на оплату послуг по виконанню проектно- кошторисних робіт з розробки Генеральних  планів сіл громади на суму 386,7 тис. грн. та послуг по навчанню операторів газових котелень та кухарів навчальних закладів на суму 11,7 тис. грн. Всього-  398,3 тис. грн.,що на 625,6 тис. грн. менше, ніж  за 2020 рік.,що складає 38,9%  від  видатків 2020 року. В зв’язку з проведенням тендеру відбулося здешевлення робіт,тому відсоток використання коштів складає 87,5%.

Значну питому  вагу у структурі видатків займають поточні трансферти( 2600) – 24,5%. В 2021 році видатки  Драбинівськоїтериторіальної громади по наданню  субвенцій та дотацій  за 2021 рік склали  - 14588,3 тис. грн,що на 2236,3 тис. грн. або на 18,1% більше,ніж у 2020 році. , в тому числі :

- реверсна дотація -7270,2тис.грн

- інша субвенція  з місцевого бюджету передана до бюджету НовосанжарськоїТГ– 6195,6 тис грн..

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування,передано до бюджетуМачухівської ТГ- 32,8 тис грн..

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 999,7 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету  державному  бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  було передано 90 тис грн..

У 2021році було перераховано міжбюджетні трансферти із спеціального фонду бюджету Драбинівської сільської територіальної громади обласному бюджету Полтавської області у вигляді іншої субвенції на забезпечення спів фінансування за напрямом «Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної освіти з використанням технологій дистанційного навчання» для придбання 34 ноутбуків -213,7 тис. грн.

 

На соціальне забезпечення (2700) у 2021 році виділено  666,1 тис. грн. проти 149,9 тис. грн. за 2020 рік .

     Видатки  загального фонду бюджету Драбинівської ТГ за 2021 рік.

КЕКВ

Показник

Затверджено кошторисом з урахуванням

змін, тис.грн. урахуванням

Всього профінансовано,

тис.грн.

Відсоток використання коштів, %

2100

Заробітна плата з нарахуваннями

 

33977,4

 

33494,3

 

98,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

2465,6

 

2180,1

 

88,4

2220

Медикаменти та

перев’язувальні

матеріали

 

 

11,9

 

 

9,2

 

 

77,3

2230

Продукти харчування

907,4

477,4

52,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

4560,2

 

4132,9

 

90,6

 

2250

 

Видатки на відрядження

 

43,8

 

7,1

 

16,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

3989,6

3380,6

84,7

2280

Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм

 

 

455,4

 

398,3

 

87,5

2600

Поточні трансферти

 

14674,1

14588,3

99,4

2700

Соціальне забезпечення

 

672,6

666,1

99,0

2800

Інші поточні видатки

 

44,0

40,2

91,4

8710

Резервний фонд

 

150,0

 

0

 

Разом

 

61952,0

59374,5

95,8

 

 

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету Драбинівської ТГ за галузями за      2021 рік

Показник

сума видатків, тис. грн

% від загальної суми видатків

державне управління

6076,8

10,2

освіта

29590,6

49,8

соціальний захист та соціальне забезпечення

982,5

1,7

культура і мистецтво

3072,8

5,2

фізична культура і спорт

338,0

0,6

житлово-комунальне

господарство

2178,8

3,7

економічна діяльність

2546,7

4,3

міжбюджетні

трансферти

14588,3

24,5

Всього

59374,5

100,0

 

 

 

Обсяг видатків спеціального фонду за 2021 рік склав 2373,5 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду бюджету Драбинівської ТГ за 2021 рік

КЕКВ

Показник

Всього профінансовано, тис. грн

Питома вага, %

2100

Заробітна плата з нарахуваннями

-

-

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

134,2

5,7

2220

Медикаменти та

перев’язувальні

матеріали

-

-

2230

Продукти харчування

285,0

12,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

396,6

16,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1344,0

56,6

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

213,7

9,0

 

Всього

2373,5

100,0

 

Найбільшу питому вагу у структурі видатків спеціального фонду у 2021 році – 56,6 %становило  придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110) на суму 1344 тис. грн. для установ і закладів, які  підпорядковані Драбинівській ТГ,що  відбувалося за рахунок бюджету розвитку та субвенції з обласного бюджету.

На другому місці – видатки  на оплату продуктів харчування по спеціальному фонду у розмірі 285,0 тис. грн.,які здійснювались за рахунок батьківської плати.

Видатки спеціального фонду бюджету Драбинівської ТГ за галузями за 2021 рік.

Показник

Всього профінансовано тис. грн

Питома вага, %

державне управління

25,6

1,0

освіта

1443,6

61,0

соціальний захист та соціальне забезпечення

-

-

культура і мистецтво

42,0

1,7

житлово-комунальне

господарство

648,6

27,3

міжбюджетні трансферти

213,7

9,0

Всього

2373,5

100,0

V. Фінансування.

Станом на 1 січня 2021 року вільнийзалишоккоштів становив – 11 084,6 тис.грн.

Залишоксклався у звязку з перевиконаннямдохідноїчастини бюджету в сумі

6 544,7тис.грн., у звзку з невикористанимибюджетнимиасигнуваннями за раху-

нокекономіїенергоносіїв у 2020 році на суму 4 031,9 тис.грн.

Оборотнийзалишокбюджетнихкоштів на 2021 ріквизначений у сумі 515,5 тис. грн.-

 1% відзагального фонду бюджету на 2021 рік

Станом на 1 січня 2021 року залишок освітньої субвенції становив 254,2 тис.грн.

Розподілено на  сесіях Драбинівської  сільської ради у 2021 році :

вільного залишку – 10 426,8 тис. грн.

освітньої субвенції – 254,2 тис.грн.

Залишок нерозподілених залишків за 2020 рік – 657,8 тис. грн.

В результаті перевиконання дохідної частини бюджету та економії енергоносіїв

станом на 01.01.2022 року вільний залишок коштів складає – 8875,3 тис. грн.,залишок освітньої субвенції – 9,5 тис. грн.

Кошти від державних(місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень не залучались.

Розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках не проводилось.

V.I.Кредитування .

Надання та повернення кредитів у звітному періоді не було.

 

V.II. Міжбюджетні трансферти.

Офіційних трансфертів за 2021 рік надійшло в розмірі 15376,4 тис. грн. проти  13343,2 тис. грн. за 2020 рік , що  на 2033,2 тис. грн.  більше проти минулого року.

 

У структурі міжбюджетних трансфертів найбільшу питому вагу має освітня субвенція - 97,4 %, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1,3%, субвенція на підвищення доступності широкосмугового доступу до  інтернету - 0,7%.

 

Структура  надходженьміжбюджетних  трансфертів за 2021 рік.

Показники

План з урахування змін на 2021 рік, тис. грн.

Фактичні надходження за 2021 рік, тис. грн.

Питома вага, %

Освітня субвенція

14969,4

14969,4

97,4

Субвенція на підвищення

доступності широкосмугового доступу до інтернету

 

 

115,2

 

 

115,2

 

 

0,7

Субвенція на надання підтримки з особливими освітніми потребами

33,4

33,4

 

0,2

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення НУШ

259,4

195,5

 

1,3

Інші субвенції з місцевого бюджету

65,8

62,9

0,4

Всього

15443,2

15376,4

100,0

 

V.III. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ.

      Штатна чисельність виконавчого апарату сільської ради -25 одиниць.У 2021 році утримувались наступні заклади освіти: 2 загальноосвітніх навчальних заклади,3 навчально-виховних комплекси,дошкільний навчальний заклад «Ромашка».Штатна чисельність працівників 197,0 одиниць , з них педагогічні працівники 118,8одиниць в т.ч. вчителі-99,8одиниць,вихователі – 18,9одиниць, техперсонал – 78,2одиниць. За рахунок коштів сільського бюджету  утримувались 15 установ культури і мистецтва у т.ч.: 6 бібліотек, 4 сільських будинки культури, 5 сільських клуби. Штатна чисельність установ культури і мистецтва за 2021 рік  – 20,25 одиниць. За договорами ЦПХ працювало три спортінструктори. Штатна чисельність працівників по благоустрою – 8 одиниць.

 

IX.Інша інформація

В  2021 році фінансовим відділом було здійснено дві перевірки щодо правильності складання ,затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів. Порушень не виявлено.

 

Начальник фінансового відділу     (підпис)                                 Тесля В.Б.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь