П Р О Г Р А М А соціально-економічного та культурного розвитку  Драбинівської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Дата: 21.05.2021 10:56
Кількість переглядів: 1913

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного розвитку 

Драбинівської територіальної громади

на 2021-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Драбинівка 2021

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………. 3

 1. Аналітична частина ……………………………………………………. 4
  1. Географічне розташування громади, опис суміжних територій…….. 4

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ……….…………………………… 6

1.3 Стан розвитку інфраструктури громади ………………………………… 9

1.4 Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади….15

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація територіальної громади........................ 17

1.6. Результати SWOT-аналізу Драбинівської сільської ради …………….. 20

2. Цілі та пріоритети розвитку громади на 2021 рік ……………………….. 21

3. Основні завдання та механізми реалізації Програми …………………… 25

 1. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації

Програми ……………………………………………………………………… 26

 1. Додатки ……………………………………………………………….... 28
 1. Перелік програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Драбинівською громадою …………... 28
 2. Показники соціально-економічного розвитку територіальної

громади ………………………………………………………………………... 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Драбинівської територіальної громади на 2021-2023 рік (далі – Програма) розроблена Драбинівською сільською радою відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку галузей господарства територіальної громади, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на 2021-2023 рік, а також комплекс заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма розроблена на основі пропозицій підрозділів сільської ради, регіональних підрозділів територіальних органів виконавчої влади, підприємств і установ громади, статистичних даних про розвиток Драбинівської сільської ради за попередні роки.

У Програмі здійснено аналіз тенденцій економічного і соціального розвитку громади протягом 2020 року, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку ОТГ на 2021-2023 рік, представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку громади в цілому та в розрізі окремих галузей, перелік програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2021-2023 році.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки”. 

Програму розроблено з урахуванням стратегічних та операційних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року та стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням 29 сесії Полтавської обласної ради VII скликання від 20.12.2019) ) в редакції, затвердженій рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 27.

 Методологічною основою розроблення Програми є наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

Головною метою Програми на 2021-2023 роки є зростання добробуту населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки малого бізнесу, створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства про працю, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій, покращення якості надання соціальних послуг, реалізації програм розвитку.

Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади, збільшення реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети Програми.

 

1. Аналітична частина

 
  Фото без опису


1.1. Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій.

 

 

 

Адміністративний центр громади

с. Драбинівка

Дата утворення громади

Рішення Драбинівської сільської ради від 03.04.2017року «Про добровільне об?єднання територіальних територіальних громад»  

Місце розташування громади

Південно-східна частина Полтавської області

Перелік громад, з якими межує дана громада:

 

захід

Новосанжаська

північ

Новосанжарська

південь

Нехворощанська

схід

Михайлівська

Площа громади, кв. км

216,87 м²

Райони

Полтавський район

Населені пункти (16)

Драбинівка, Вовківка, Довга Пустош, Веселка, Галущина Гребля, Мушина Гребля, Богданівка,Варварівка, Суха Маячка, Лугове, Райдужне, Кустолове, Малі Солонці, Крута Балка, Дудкин Гай, Вільний Степ.

Територія належить до класу рівнинних східноєвропейських ландшафтів. Ландшафти відносяться до степового та північно-степового типу. У зв’язку з високим рівнем сільськогосподарскої діяльності, природні ландшафти не збереглися і тому переважають антропогени. В їх структурі переважають сільськогосподарський тип ландшафтів. Місцевість являє собою рівнину, розділену річковими долинами і ярами. Підгрунтові води залягають,як правило, на глибині понад 3 м. Територія громади безпечна щодо затоплення поверхневими водами. Грунти переважно чорноземні.

Землі об’єднаної територіальної громади розділяються на наступні категорії

Категорія земель

Площа земель, га

Землі сільськогосподарського призначення

22438,4779

Землі житлової і громадської забудови

 

 

490,6314

Землі лісогосподарського призначення

319,23

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

149,9501

Землі водного фонду

231,2

Землі рекреаційного призначення

22,05

Інші землі

563,8606

ВСЬОГО

24215,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ТГ

Сучасна демографічна ситуація в Драбинівській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

В загальній структурі населення громади перше місце посідає с. Драбинівка з чисельністю населення в 1,210 тис. чол. та с. Крута Балка з чисельністю населення 1,201 тис. чол., решта населення громади складає 1,813 тис. чол.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ПО ДРАБИНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

станом на 01.01.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

В тому числі ЧОЛОВІКІВ

В тому числі ЖІНОК

Населення

4118

2395

1723

Людей працездатного віку

2417

1201

1216

Упродовж останніх 12 місяців працювали тимчасово, сезонно або постійно

 • в інших регіонах України
 • в ін. країнах

121

 

 

Особи, про яких немає відомостей про їх зайнятість

483

 

 

Працюючих

1120

 

 

Із числа працюючих:

 

 

 

В АПК на пост.роботі

352

 

 

На сезонній роботі

385

 

 

В соц. Сфері:

 

 

 

- соц. обслуговування

10

 

 

- надання послуг

5

 

 

- торгівля

35

 

 

 • освіта

           вчителі

           техпрацівники

           кухар

дит. садок

 

 

 

- медицина

37

 

 

- культура

20

 

 

- зв’язок

18

 

 

- ветмедицина

3

 

 

- комунгосп

3

 

 

- сільська рада

 

 

 

Підприємці

26

 

 

Фермери

8

 

 

Незайняті громадяни

769 (32%)

 

 

пенсіонери

1005

 

 

З них:   до 70 років

 

 

 

           З 70  До 80 років

 

 

 

           З 80   До 90 років

 

 

 

             За 90 років

 

 

 

Молодь з 18 до 35 років

898

 

 

Учні                           з/о ш

489

 

 

Діти дошкільного віку, що зареєстровані в с/р

207

 

 

Діти-сироти

6

 

 

Діти-напівсироти

28

 

 

Діти-інваліди

12

 

 

Діти,  які позбавлені батьк. піклування

6

 

 

Малозабезпечені сім’ї

 

 

 

          - в них дітей

 

 

 

Матері-одиночки

          - в них дітей

59

85

 

 

Багатодітні сім’ї

          - в них дітей

33 сім’ї

125

 

 

Студенти

 

 

 

Військовослужбовці

    - строкова

    - за контрактом

 

 

 

Пільгові категорії:

 

 

 

- учасники бойових дій

63

 

 

- учасники ВВ війни

42

 

 

- вдови померлих ветеранів ВВв

9

 

 

- діти, батьки яких загинули в роки ВВв

34

 

 

- сім»ї загиблих

4

 

 

- інваліди ВВ війни

2

 

 

- інваліди армії

5

 

 

- інваліди  І-ІІІ гр.

223

 

 

Загинули у ВВ війні

 

 

 

Діти війни

292

 

 

Постраждали під час Голодомору

 

 

 

Афганці

11

 

 

Учасники ЧАЕС

14

 

 

 

Інформація про об’єкти погосподарського обліку громади

п/

п

Назва населеного пункту

Загальна кількість об'єктів ПГО усіх типів, од

 

Кількість об'єктів ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки, одиниць

 

Загальна пло-ща земельних ділянок об'єктів ПГО з кодом 1, гектарів

 

 
 

1

ДРАБИНІВКА

592

340

548.04

 

2

ВОВКІВКА

97

31

61.75

 

3

ДОВГА ПУСТОШ

 

74

18

41.35

 

4

ВЕСЕЛКА

56

2

2.14

 

5

КРУТА БАЛКА

380

300

1265.55

 

6

ВІЛЬНИЙ СТЕП

87

50

93.6

 

7

ДУДКИН ГАЙ

132

69

156.13

 

8

СУХА МАЯЧКА

184

144

94.32

 

9

РАЙДУЖНЕ

51

34

29.44

 

10

ЛУГОВЕ

61

43

36.24

 

11

ГАЛУЩИНА ГРЕБЛЯ

188

113

320.75

 

12

МУШИНА ГРЕБЛЯ

169

77

156.29

 

13

БОГДАНІВКА

126

77

142.01

 

14

ВАРВАРІВКА

144

63

122.25

 

15

КУСТОЛОВЕ

173

95

149.11

 

16

МАЛІ СОЛОНЦІ

107

51

112

 

 

Природний приріс населення від’ємний (протягом даного періоду народилося 26, померло 63 (-37)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Стан розвитку інфраструктури громади

Дорожня інфраструктура, транспорт та зв’язок

       Протяжність автомобільних доріг загального  користування 74,20 км.

Транспортна доступність:

 • від населених пунктів сільської об’єднаної територіальної громади до центральної садиби - автобусне сполучення;
 • від населених пунктів об’єднаної територіальної громади до інших населених пунктів району - автобусне сполучення;
 • від населених пунктів об’єднаної територіальної громади до районного та обласного центрів - автобусне сполучення (діє автобусне сполучення «Полтава - Дніпро» та «Нехвороща - Полтава»)

Проблемним для громади є нерозвиненість транспортної інфраструктури, відсутність внутрішніх пасажирських маршрутів, високий відсоток зношення автошляхів.

       У громаді ведеться системна робота, спрямована на розвиток сучасних засобів зв’язку, Підприємством електрозв’язку проводиться модернізація обладнання, заміна застарілих автоматизованих телефонних станцій на сучасні цифрові, розширення телефонних мереж.

Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох маленьких сіл) мають доступ до інтернету.

Залізничний транспорт відсутній.

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

            Господарську діяльність у галузі житлово-комунального господарства здійснюють КП «Драбинівське» та КП «Господар».

 

Мережі водопостачання на території ТГ

 

Назва комунального закладу

Розташування

Довжина водопровідної мережі, км

Стан артсвердловин

Обслуговує кількість будинків, шт.

Обслуговує кількість населення, тис. осіб

Комунальне підприємство Драбинівської сільської ради

с.Драбинівка

41,856

 

4 діючі;

1 законсервована

446

 

0,1110

с.Вовківка

5,66

1 діюча; 1 законсервована

41

0,98

С.Крута Балка

6,89

6 діючих; 4 законсервовані

265

0,605

С.Вільний Степ

3,00

45

0,93

С.Дудкин Гай

7,35

74

0,142

С.Кустолове

29,00

2 діючі; 2 законсервовані

60

0,130

С.Галущина Гребля

3,396

5 діючі

228

0,544

Комунальне підприємство «Господар»

Руденківської сільської ради

С.Суха Маячка

12,00

6 діючі

167

0,439

С.Лугове

8,00

50

0,141

С.Богданівка

5,00

3 діючі

34

0,132

С.Варварівка

4,00

27

0,123

Централізоване водовідведення відсутнє.

Газифікація.

Газові станції

Назва газової станції

Розташування

Стан

Обслуговує кількість будинків, шт.

Обслуговує кількість населення, тис. осіб

Руденки

с. Драбинівка

Задов.

847

0,1035

Суха Маячка

с. Суха Маячка

Задов.

679

 

Газопроводи.

Назва населеного пункту

Газопровід високого тиску,

Протяжність км.

Газопровід низького тиску, протяжність км.

Газопровід середнього тиску, протяжність км.

с.Вовківка

0,5

3,5

-

с.Довга Пустош

2,8

3,9

-

с.Лугове

1,0

2,7

2,4

с.Райдужне

3,6

-

4,9

с.Суха Маячка

2,5

7,6

1,3

с.Крута Балка

12,4

13,9

-

Галущина Гребля

8,3

12,4

-

Мушина Гребля

-

10,8

-

Богданівка

3,3

4,9

-

Варварівка

4,2

4,3

1,9

Малі Солонці

3,1

4,7

-

Кустолове

1,5

5,6

-

Дудкин Гай

5,7

6,8

-

Вільний Степ

0,8

4,2

-

Електропостачання.

Трансформаторні підстанції.

 

Назва трансфор-маторної підстанції

Розташу-вання

Потужність, кВт

Стан

Обслуговує кількість будинків, шт.

Обслуговує кількість населення, тис. осіб

КТП

с.Суха Маячка

 

Понад 0,4 Кв

Задов..

167

0,439

КТП

с.Лугове

Понад 0,4 Кв

Задов..

50

0,141

КТП

с.Райдужне

Понад 0,4кв

Задов..

46

0,112

КТП

с.Драбинівка

Понад 0,4кв

Задов..

 

0,1035

КТП

с.Довга Пустош

Понад 0,4кв

Задов..

 

0,048

КТП

с.Вовківка

Понад 0,4кв

Задов..

 

0,106

КТП

с.Веселка

Понад 0,4кв

Задов..

 

0,09

КПТ 10/0,4 кВ

с.Галущина Гребля

10 кВт

Задов.

228

0,554

Лінії електропередач.

 

Назва лінії електропередачі

Розташування

Потужність, кВт

Стан

Повітряна мережа електропередач

с.Суха Маячка

Понад 0,4

Задов..

Повітряна мережа електропередач

с.Суха Маячка

Понад 0,4

Задов..

Повітряна мережа електропередач

с.Суха Маячка

Понад 0,4

Задов..

 

Лінія ВЛ 10кВ ф-91(школа) ПС «Дудкин Гай»

с.Дудкин Гай

10

Задов.

Лінія ВЛ 10кВ ф-92(ПТО) ПС «Дудкин Гай»

с.Дудкин Гай

10

Задов.

Лінія ВЛ 10кВ ф-93 (Драбинівка) ПС «Дудкин Гай»

с.Дудкин Гай

10

Задов.

Лінія ВЛ10кВ ф-22 (Крута Балка) ПС «М.Перещепина»

с.Крута Балка

10

Задов.

Лінія ВЛ 35кВ «М.Перещепина -Машівка»

-

35

Задов.

Лінія ВЛ 35кВ « М.Перещепина –Дудкин Гай

-

35

Задов.

ПС35/10кВ

 « Дудкин Гай»

-

35/10

Задов.

ВЛ10кВ ф-93 (Драбинівка) ПС «Дудкин Гай»

с.Драбинівка

10

Задов.

ВЛ 10кВ ф-41 (Вовківка) ПС «Соколова Балка»

с.Вовківка

10

Задов.

ВЛ 35Кв «М.Перещепина-С.Балка»

-

35

Задов.

ВЛ 35Кв «М.Перещепина-Дудкин Гай»

-

35

Задов.

Лінія ВЛ35кВ «Руденківка -Галущина Гребля», «Галущина Гребля – Соколова Балка»

с.Галущина Гребля

35

Задовільний

Лінія ВЛ10кВ л-37 ПС «Руденківка»

с.Галущина Гребля

10

Задовільний

Лінія ВЛ10кВ л-111 ПС «Г.Гребля»

с.Галущина Гребля

10

Задовільний

Лінія ВЛ10кВ л-112 ПС «Г.Гребля»

с.Галущина Гребля

10

Задовільний

Лінія ВЛ10кВ л-113 ПС «Г.Гребля»

с.Галущина Гребля

10

Задовільний

ПС 35/10кВ «Галущина Гребля»

с.Галущина Гребля

10

Задовільний

Освіта

У загальноосвітніх школах  громади навчається 370 школярів. У дошкільних закладах громади навчається 94 дитини. 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ

№ з/п

Назва

Адреса

Керівник
(ПІБ, тел.)

Кіл-ть учнів

факт

розрах

1

2

3

4

5

6

1

Драбинівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Центральна, 10

с. Драбинівка

Новосанжарський район

Полтавська область

Співак Людмила Станіславівна

85

300

2

Крутобалківський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Центральна, 10

с. Крута Балка

Новосанжарський район

Полтавська область

Павелко Олександр Миколайович

92

250

3

Богданівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Трудова, 2

с. Богданівка

Новосанжарський район

Полтавська область

Касіч Таміла Анатоліївна

26

90

4

Сухомаячківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

провул. Шкільний, 1

с. Суха Маячка

Новосанжарський район

Полтавська область

Галушко Олександр Михайлович

107

240

5

Кустолівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

провул. Шкільний, 7

с. Кустолове

Новосанжарський район

Полтавська область

Левченко Ірина Борисівна

60

200

 

Усього

 

 

370

1080

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

№ з/п

Назва

Адреса

Керівник
(ПІБ, тел.)

Кіл-ть учнів, дітей

Кіл-ть викладачів, вихователів

1

2

3

4

5

6

1

КЗ «Галущиногреблянський ЗДО «Ромашка»

площа Миру, 7

с. Галущина Гребля

Новосанжарський р-н

Полтавська область

Ганусіна Зоя Миколаївна

31

3

2

Драбинівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Центральна, 10

с. Драбинівка

Новосанжарський район

Полтавська область

Співак Людмила Станіславівна

30

5

3

Крутобалківський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Центральна, 10

с. Крута Балка

Новосанжарський район

Полтавська область

Павелко Олександр Миколайович

18

5

4

Богданівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

вул.. Трудова, 2

с. Богданівка

Новосанжарський район

Полтавська область

Касіч Таміла Анатоліївна

15

2

 

Усього:

 

 

94

15

             

 

         Проведена відповідна робота щодо зміцнення навчальної, матеріальної бази та створення належних санітарно-гігієнічних умов у загальноосвітніх навчальних закладах громади. В усіх школах проведено поточні ремонти навчальних кімнат, коридорів, харчоблоків та їдалень, в окремих навчальних закладах оновлено спортивні споруди. 

Підвезення учнів та вчителів до місць навчання і праці й додому здійснюють 3 шкільні автобуси. Для забезпечення підвозу учнів є потреба у придбанні 2 шкільних автобусів.

 

 

Культура, туризм та рекреація

В галузі культури громади впродовж 2020 року функціонувало 15 закладів культури: 9 – закладів клубного типу, 6 – бібліотечного. Прийнята Програма розвитку культури на території Драбинівської сільської ради на 2021-2023 роки.

 Будинки культури

№ з/п

Назва

Адреса

Керівник
 (ПІБ, тел.)

Кіл-ть місць

1

2

3

4

5

 

Драбинівський  СБК

с. Драбинівка, вул. Центральна 2, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Степаненко Наталія Яківна

Тел.. 050 85 46 465

300

 

Крутобалківський СБК

с. Крута Балка, вул. Центральна 14, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Алєксєєва Інна Володимирівна

Тел. 050 634 877 9

350

 

Кустолівський СБК

с. Кустолове, вул. 23 Вересня 2, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Яценко Олександр Іванович

Тел. 099 517 584 2

300

 

Сухомаячківський СБК

с. Суха Маячка, вул. Центральна 41, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Проскурня Петро Мусійович

Тел..0666417694

450

 

Мушиногреблянський СК

с. Мушина Гребля, пров. Колгоспний 4,Новосанжарський рн., Полтав. обл.

Крикливець Людмила Петрівна

Тел.. 066 626 963 7

250

 

Малосолонцівський СК

с. Малі Солонці, вул. Садова 16, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Левченко Віктор Анатолійович

Тел..099 274 405 1

120

 

Богданівський СК

с. Богданівка, вул. Трудова2/1, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Поставна Лариса Анатоліївна Тел  050 173 195 4

200

 

Дудкиногаївський СК

с. Вільний Степ, вул. Молодіжна 14, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Ткаченко Інна Олександрівна Тел. 095 575 597 7

40

 

Вільностепівський СК

с. Вільний Степ, вул. Молодіжна 14, Новосанжарський рн., Полтавська обл.

Корсташова Ірина Григорівна

Тел.. 050 53305 17

50

 

Усього:   9

 

9

2060

 

 Бібліотеки

№ з/п

Назва

Адреса

Керівник
(ПІБ.,тел.)

Книжковий,

фонд

Кіл-ть місць читал. залу

Кіл-ть персоналу

Кількість читачів

(осіб)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Богданівська СБ

с.Богданівка

Герасименко Людмила Іванівна 0500838808

2527

9

1

170

2

Галущиногреблянська СБ

с.Галущина Гребля

Коба Тетяна Миколаївна

0506610249

3227

12

1

200

3

Драбинівська СБ

с.Драбинівка

Смірна Неля Борисівна

0661109640

4473

6

1

440

4

Крутобалківська СБ

с.Крута Балка

Діхтяр Наталія Андріївна

0667375564

8674

10

1

420

5

Кустолівська СБ

С.Кустолове

Гура Людмила Миколаївна

0669671675

2550

4

1

155

6

Сухомаячківська СБ

С.Суха Маячка

Пуха Ольга Дмитрівна 0664176310

5686

30

1

300

 

Усього:

6

 

27137

71

6

1685

 

На території громади знаходиться  об'єкт культурної спадщини- Свято-Предтеченська церква у селі Дудкин Гай.

Охорона здоров’я

В галузі охорони здоров’я громади функціонує 7 лікувально-профілактичних заклади, з них: 6 фельдшерських пунктів, 1 амбулаторія. Готується до здачі в експлуатацію Галущиногреблянська амбулаторія.

Власна ПМСД на території громади відсутня, фінансування здійснюється шляхом перерахування субвенції.  Існує проблема матеріально-технічного забезпечення ФАПів, пряме фінансування яких, згідно бюджетного кодексу, неможливе.

Статистика захворюваностей ведеться КНП Новосанжарський центр ПМСД в територіальних рамках колишнього Новосанжарського району (якому підпорядковані медичні заклади громади); у розрізі окремої громади – відсутня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади

Промислова та агропромислова інфраструктура.

На території територіальної громади працює велике сільськогосподарське підприємство ТОВ «Чиста Криниця», яке орендує більшу частину земель і використовує сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства є основною в наповнюваності бюджету ТГ.

У галузі рослинництва в цілому сконцентровано 100 % зернових та зернобобових культур. Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових та технічних культур. Вони є лідерами за обсягами та дохідністю виробництва, відповідають ефективній інфраструктурі ринку, та сприяють формуванню відповідного попиту.

Серед зернофуражних культур основні місця займуть ячмінь та кукурудза.

Основну господарську діяльність на території Драбинівської ТГ здійснюють:

Вид та форма діяльності підприємства

Назва

Промисловість

СП Полтавська газонафтова компанія

ПАТ «Укргазвидобування»

ПАТ «Полтаваобленерго»

Сільське господарство

ТОВ «Чиста криниця»

ТОВ «Елевато»Чиста криниця»

ТОВ «Востокстройгаз»

ТОВ «Добробут»

ТОВ «Агропрод-Сервіс»

Фермерське господарство

СФГ «Обрій»

СФГ «Хортиця»

СФГ «Тихоненко В. В.

СФГ «Григор’єв М. Л.

СФГ Дмитренко П. П.

СФГ Дмитренко Л. 0.

СФГ «Надія»

СФГ «Довіра»

СФГ «Гарант-2005»

Приватні-підприємці - фізичні особи

ПП БридунГ. М.

ППОстапченко Л. А.

ПП Павелко Ю. М.

ПП Муха 0. С.

ПП Губарик І. А.

ПП Троян В. Г.

ПП Тараненко С. В.

ФОП Бойко В. Л.

ФОП Шутіков Є.М.

 

 

По господарствах ТГ усіх форм власності відбувається ефективне оновлення та заміна морально застарілих марок тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

Екологічна інфраструктура.

Стан навколишнього природного середовища Драбинівської ТГ можна охарактеризувати, як задовільний. Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному секторі ТГ.

У ТГ відсутні підприємства, які скидають забруднюючі речовини у поверхневі води.

З метою вирішення проблеми збору ТПВ в населених пунктах необхідним є розбудова відповідної логістичної інфраструктури та укладення договорів на вивезення ТПВ. Власні полігони для збору ТПВ відсутні, а їх будівництво є економічно недоцільним.

 

Торгівельна інфраструктура.

На території Драбинівської громади функціонує - 12 продуктових магазинів, 1 господарських магазини, діє 1 аптечний пункт (с. Драбинівка).

Задоволення потреб населення громади в продовольчих та непродовольчих товарах на даний час здійснюють приватні підприємці, в яких можна придбати товари першої необхідності - продукти харчування,хліб, кондитерські вироби, тютюнові вироби, спиртні напої, промислові товари. На території громади працює перукарня (с. Драбинівка) та ветеринарна аптека.

 

Основними проблемами соціально - економічного розвитку Драбинівської громади є:

- від’ємний природний приріст, зменшення кількості населення, старіння населення;

- нераціональне                  використання                    земельних                                                            ресурсів

сільськогосподарського призначення;

- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;

- погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;

- відсутність генеральних планів населених пунктів, крім того, до 2025 року є вимога розробки плану розвитку територій громади;

- розбудова системи надання соціальних послуг вразливим верствам населення;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури.

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом економічного та соціального розвитку Драбинівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки. Основною метою економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного та соціального зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Фінансово-бюджетна ситуація ТГ

Аналіз свідчить, що бюджет Драбинівської об’єднаної територіальної громади за результатами 2020 року склав  53268,1 тис. грн., з них податки і збори загального фонду бюджету 38959,3 тис.грн., спеціального фонду – 665,6 тис.грн., офіційні трансферти – 13643,2 тис.грн.

Структура доходів сільського бюджету Драбинівської ТГ

Показники

План з урахування змін на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні надходження за 2020 рік, тис. грн.

Податкові надходження

32298,8

38864,6

Неподаткові надходження

115,8

94,7

Міжбюджетні трансферти

13530,9

13343,2

Всього доходів загального фонду

45945,5

52302,5

Податкові надходження

0

9,9

Неподаткові надходження (власні надходження)

233,6

655,7

Міжбюджетні трансферти

300,0

300,0

Всього доходів спеціального фонду

533,6

965,6

Всього доходів

46479,1

53268,1

Основними бюджетоутворюючими підприємствами громади є ТОВ «Чиста Криниця», питома вага надходжень до загального фонду  від підприємства становить 38,5%, ТОВ «Елеватор Чиста Криниця» - 23,9 % , ТОВ «Востокстройгаз» - 14,7% , Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради – 6,2%, ПАФ «Колос» - 2,2%, ТОВ «Коновалівка-Агро»- 1,5%,ПП «Ворскла»- 1,4%, СФГ «Довіра»- 0,9%.  Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за 2020 рік порівняно з 2019 роком зменшились  на 5828,7 тис. грн. (на 9,9 %). Доходи зі сплати податкових надходжень за 2020 рік до 2019 року зменшилися на 6,2%, неподаткові надходження за 2020 рік до 2019 року  зменшилися на 37,8%, надходження офіційних трансфертів за 2020 рік зменшилися ніж у 2019 році на 16,3%. Зменшення відбулося  у зв’язку із зменшенням чисельності працівників підприємств,  із зменшенням видобутку корисних копалин.

Перевиконання затвердженого на 2020 рік плану доходів загального фонду (без урахування трансфертів) становить 6544,7 тис. грн. (120,2 %), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податкам та зборам на доходи фізичних осіб ( 69,1 % від загальної суми надходжень).

Основні надходження до сільського бюджету Драбинівської ТГ:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб - 69,1 %;
 • єдиний податок – 1,5 %;
 • плата за землю - 14,2 %;
 • рентні платежі – 1,1 %;
 • інші податки і збори - 0,6%.

Надходженнями до спеціального фонду громади є екологічний податок 9,9 тис. грн. Власні надходження бюджетних установ склали 655,7 тис. грн., на 180,6% більше доходів за 2019 рік у зв’язку із збільшенням надходжень в натуральній формі.

Видаткова частина загального фонду бюджету ТГ виконана у сумі 48461,5 тис. грн., або на 93,0% до плану за 2020 рік.

Обсяг видатків, здійснених із загального фонду бюджету  територіальної громади у 2020 році, на 6378,0 тис. грн., або на 13,1 % менше видатків 2019 року. Зменшення  витрат пов’язане з пандемією вірусу Covid-19 та запровадженням карантину, у зв’язку з чим учні шкіл та діти дитячих садків були переведені на дистанційне навчання.

Структура видатків загального фонду бюджету Драбинівської ТГ за галузями

 

Показник

сума видатків, тис. грн

% від загальної суми видатків

державне управління

5921,0

12,2

освіта

23520,6

48,5

соціальний захист та соціальне забезпечення

303,1

0,6

культура і мистецтво

1966,9

4,1

фізична культура і спорт

244,1

0,5

житлово-комунальне

господарство

2016,9

4,2

економічна діяльність

2136,9

4,4

міжбюджетні

трансферти

12352,0

25,5

 

План доходів бюджету Драбинівської сільської ради ТГ на 2021 рік         (без врахування трансфертів). В порівнянні з минулим  та позаминулими роками фіксується зменшення дохідної частини бюджету. Причинами цього є зменшення надходжень від ПДФО внаслідок скорочення працівників через пандемію та зменшення рентної плати через скорочення видобутку корисних копалин.

Код

Найменування

Разом на рік

11000000

 

26467604

11010100

Податок на доходи
 фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

16150000

11010400

Податок на доходи
 фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

10277404

11010500

Податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

40200

13000000

 

362700

13030700

Рентна плата за
 користування надрами для видобування нафти

8700

13030800

Рентна плата за
користування надрами для видобування природного газу

324000

13030900

Рентна плата за
користування надрами для видобування газового конденсату

30000

14000000

 

30000

14040000

Акцизний податок з
 реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

30000

18000000

 

9692190

18010100

Податок на нерухоме о, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

11080

18010400

Податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

37600

18010500

Земельний податок з
 юридичних осіб  

25400

18010600

Орендна плата з
 юридичних осіб  

3800400

18010700

Земельний податок з
 фізичних осіб  

739200

18010900

Орендна плата з
фізичних осіб  

112100

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

6600

18050400

Єдиний податок з
фізичних осіб 

492000

18050500

Єдиний податок з
 сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

4467810

20000000

 

1224

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності

1224

Всього без
 урахування трансфертів

 

36553718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Результати SWOT-аналізу Драбинівської сільської ради (територіальної громади)

ПЕРЕВАГА

 

1. Вигідне географічне положення,

2.Можливість створення переробки сільгосппродукції

 1. Енергетичні інвестиції (сонячні батареї)
 2. Якість освіти, матеріальна база НЗ
 3. Наявність земель для розвитку сільського господарства
 4. Фінансово спроможна громада, що має високий рейтинг на обласному рівні
 5. Наявність потужних сільськогосподарських підприємств, які створюють робочі місця і формують близько 70% сільського бюджету

 

 1. Наявне електропостачання
 2. Висока заробітна плата в с/г
 3.  кадрове забезпечення
 4. Наявне транспортне сполучення з центральними містами (Дніпро, Полтава)
 5. Наявні ресурси для організації бізнесу (землі і будівлі комунальної власності).
 6. Зміна податкової системи (зменшення вилучень з бюджету).
 7. Умови для ведення особистого селянського господарства
 8. Є можливості для створення та розвитку бізнесу у галузі первинної переробки с/г продукції

СЛАБКІСТЬ

ЗАГРОЗА

 1. Відсутність транспортного сполучення між селами громади
 2. Відсутність робочих місць в селах
 3. Низька якість питної води і систем водопостачання
 4. Відтік трудових ресурсів
 5. Низький рівень інвестицій
 6. Демографічна криза
 7. Неналежна якість водних об’єктів, відсутня інфраструктура відпочинку
 8. Проблема зі сміттям, відсутність полігону та умов для сортування
 9. Низька якість медичного обслуговування
 10. Якість позашкільної освіти
 11. Значна кількість населення старшого працездатного віку
 12. Відсутність ЦНАПу
 13. Низький рівень комунального підприємства
 14. Відсутність соціального житла для дітей
 15. Відсутність належного благоустрою території
 16. Зношення інженерних мереж
 17. Ментальність населення
 18. Неналежне дорожнє покриття центральних вулиць
 19. Відсутність впорядкування сплати податків
 20. Нерозвинена торгівельна мережа
 1. Відсутність швидкісного інтернету

2. Постійні зміни в законах, невдалі реформи (медична, освітня, пенсійного віку, податкові).

3. Недостатні повноваження ради по здійсненню контролю (податкова сфера, земля, будівництво, зайнятість).

 1. Відсутні правоохоронні органи на території ОТГ та швидке реагування на порушення
 2. Закриття поштових відділень
 3. Від’ємний приріст населення
 4. Низька якість надання швидкої допомоги
 5. Відсутність ПМСД та діагностичного центру
 6. Забруднення зовнішнього середовища пестицидами
 7. Скорочення робочих місць

 

 1. Цілі та пріоритети розвитку громади на 2021 рік

В процесі опрацювання матеріалів діагностики стану громади, в рамках обговорення було визначено два стратегічні пріоритети, які повинні стати підставою майбутнього розвитку Драбинівської громади. Цими пріоритетами є:

Підвищення спроможності громади до розвитку

Підвищення якості життя, середовищ і якості послуг для мешканців громади

Сформульовані таким чином пріоритети становлять одночасно головні цілі , в рамках яких громада повинна сконцентрувати левову частку власних ресурсів: фінансових, трудових, часових. При цьому, кожен із зазначених пріоритетів містить перелік операційних цілей, поетапне досягнення яких є запорукою досягнення цілей стратегічного рівня. Таким чином, змістовне наповнення діяльності, передбачене у часових рамках реалізації Програми соціально-економічного розвитку до 2023 р., є завершеним та таким, яке дозволятиме громаді досягнути максимального ефекту від використання апріорі обмежених ресурсів.

Структура операційних цілей в рамках стратегічної цілі 1 «Підвищення спроможності громади до розвитку» є такою:

Стратегічна ціль 1

Підвищення спроможності громади до розвитку

 

Операційна ціль 1.1 Розвиток місцевого підприємництва та системи підтримки МСБ

Одним з факторів негативних демографічних тенденцій у сільських територіях громади є відсутність робочих місць та, відповідно, низький рівень доходів домогосподарств. В той самий час тут існує значний підприємницький потенціал та наявні природні ресурси. Ціль скерована на визначення та підготовку вільних від забудов земельних ділянок (інвестиційних площадок)  та приміщень, які можуть бути запропоновані інвестору. Громада має в наявності  природні  ресурси , що може посприяти розвитку підприємництва. Також в перспективі створення інвестиційного паспорту громади для промоції громади. На виконання операційної цілі 1.1. також планується визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності та правового режиму землі як основи економічного розвитку, розробка і затвердження правил регулювання земельних відносин та забудови;  визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів. Задля якісного використання інфраструктури території громади та створення сприятливих умов для залучення інвестицій   необхідно розробити схеми планування територій та нові генеральні плани населених пунктів. З метою покращення економічного становища жителів громади та наповнюваності бюджету  необхідно здійснювати  підтримку ініціатив  виробників сільськогосподарської  та іншої продукції, членів  особистих селянських господарств,  підприємців з метою покращення ефективності їх роботи і збуту продукції (тваринництво, заготівля молока, кооперативи, цехи з переробки продукції, сімейні ферми, тощо).

 

1.2 Розвиток економічного потенціалу громади

2.1. Посилити ефективність використання інвестиційних ресурсів

 

 

2.1.1.  Інвентаризація та  моніторинг використання земельних ресурсів.

2.1.2. Планування просторового розвитку.

2.1.3. Створення якісної промоції інвестиційного потенціалу громади.

2.2.Сприяти зайнятості, розвитку підприємництва та кооперації

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності у пріоритетних та соціально важливих напрямках.

2.2.2. Підтримка економічної спроможності комунальних підприємств.

2.2.3. Підтримка фермерства та кооперації у аграрній, переробній та обслуговуючій сферах.

 

1.3.Стійке економічне зростання громади

 

 

3.1.Інвестиційна політика

3.1.1. Формування привабливого інвестиційного іміджу громади

3.1.2. Залучення ресурсів міжнародних фінансових та донорських організацій для розвитку територій

3.2. Створення умов для пріоритетногорозвитку малого та середньогопідприємства

3.2.1. Створення умов для започаткування бізнесу, його розвитку та зростання надходжень до бюджету

3.2.2. Сприяння у створені та просування місцевих брендів

3.3.Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища

3.3.1. Створення умов для прийому небезпечних відходів на території громади

3.3.2. Підвищення екологічної культури

 

Структура операційних цілей в рамках стратегічної цілі 2 «Покращення якості життя, середовища і якості послуг для мешканців громади» є такою:

Стратегічна ціль 2

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, СЕРЕДОВИЩА І ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

Реалізація стратегічної цілі 2 пов’язана із значним пониженням привабливості громади за останні кілька кризових десятиліть як місця для ведення бізнесу для підприємців та потенційних інвесторів, місця проживання та місця відпочинку для мешканців. Критичним для розвитку громади наслідком цього є прогресуючий відплив мешканців, особливо молоді. Тому найважливішим фактором розвитку громади виступає покращення життя мешканців шляхом відновлення місць громадського користування в населених пунктах громади, та покращання доступу до публічних послуг. Новими викликами для громади стають необхідність розвитку комунальної служби, а також нової транспортної системи в межах всіх поселень.

Операційна ціль 2.1 Вдосконалення транспортної системи та модернізація технічної (інженерної) інфраструктури

Необхідність будови комунікацій всередині громади, зручного сполучення сільських поселень з центральною садибою, покращення стану доріг стали однією з підстав для вибору операційної цілі 2.1. В межах цілі передбачається проведення капітальних та поточних ремонтів  доріг громади. Проблемним у сільській раді відзначається недостатній рівень розвитку інженерної інфраструктури, зокрема, водопостачання і водовідведення. В межах цілі передбачається: проведення ремонтів та  модернізація технічної складової об’єктів соціальної сфери; облаштування мереж вуличного освітлення населених пунктів громади. Актуальним в даний час є питання енергоефективності закладів соціальної сфери, тож громаді необхідно працювати над розвитком альтернативної енергетики, здійснювати впровадження новітніх енергоефективних технологій. Найбільшу кількість проектів в межах цілі буде скеровано на покращення стану об’єктів соціальної сфери – реконструкція і термомодернізація будівель, заміна покрівлі в школах, ремонт шкільних спортивних залів, побудова нових спортивних та дитячих майданчиків,  тощо. Зважаючи на значний обсяг капіталовкладень у цю сферу, громада буде активно залучати кошти із зовнішніх джерел, - насамперед це ДФРР, бюджет області, кошти міжнародних донорів тощо.

Операційна ціль 2.2 Підвищення якості публічних послуг та інституційний розвиток громади

Однією з найважливіших функцій громади є надання її мешканцям публічних послуг, в т.ч. соціальних, комунальних і адміністративних, тож в межах цілі передбачається:    Підвищення якості надання освітніх послуг- оптимізація мережі загальноосвітніх та дошкільних  навчальних закладів, придбання шкільних автобусів (потреба – 2 автобуси), покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів; створення місцевого центру ПМСД як запорука підвищення якості надання медичних послуг - ефективне здійснення розвитку первинної медико-санітарної ланки та акцентування на профілактичній роботі амбулаторій загальної практики сімейної  медицини і фельдшерських пунктів. Для підвищення якості надання послуг у сфері охорони здоров’я передбачається розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (проведення реконструкцій, поточних ремонтів об’єктів охорони здоров’я, придбання обладнання) після їх передачі до комунальної власності; Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних потреб та здорового способу життя- проведення оцінки поточного стану будівель закладів культури, визначення перспектив їхнього подальшого утримання (ремонту, модернізації, реконструкції) та розвитку з урахуванням можливостей громади; покращення матеріально-технічної бази закладів. Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу життя необхідно створити та удосконалити існуючі спортивні майданчики, зони відпочинку (дитячі майданчики), відкрити тренажерні зали. Створення можливості для забезпечення якісним та доступним житлом молодих спеціалістів.В межах цілі передбачається створення ЦНАП,  що дасть можливість наблизити надання адміністративних послуг населенню, розширить їх перелік та збільшить надходження до сільського бюджету. З метою забезпечення якісного надання повного спектру соціальних послуг планується створення КП Центр надання соціальних послуг, відкриття фронт- і бек-офісів управління пенсійного фонду та управління соціального захисту в старостатах. Розвиток комунального підприємства громади передбачає:  розширення переліку послуг у сферах  управління твердими побутовими відходами, благоустрою,  транспортних перевезень. Для належного виконання вищеназваних послуг планується придбання  спецтехніки та обладнання до неї. Якісні умови проживання може створити та підтримувати тільки така громада, яка є учасником процесу прийняття рішень, усвідомлює власну місію подальшого розвитку, забезпечує наступність в діяльності органів самоврядування. Для цього працездатна професійна сільська рада має створити систему комунікації з громадою та забезпечувати позитивний вплив на свідомість громадян, культурне, екологічне та естетичне виховання дорослих і дітей, створення громадських структур підтримки порядку та належного рівня безпеки в громаді.

Операційна ціль 2.3 Підвищення рівня безпеки в громаді, у тому числі - екологічної.

В межах цілі 2.3. передбачається створення в центру безпеки  громади, який включатиме: пожежну, поліцейську частини та пункт медичної швидкої допомоги. У громади є проблеми, що пов’язані з якістю свідомості мешканців, зокрема, це низький рівень відповідальності громадян, особливо щодо благоустрою та поводження з ТПВ та інше. Ціль передбачує покращення  управління твердими побутовими відходами та зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ; розроблення нормативного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з твердими побутовими відходами в громаді; повне охоплення території громади послугами з організації роздільного збору, вивезення і утилізації ТПВ. Важливим для громади є розбудова місцевої ланки системи  цивільного захисту з метою захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та попередження їх виникнення. Також для забезпечення безпеки в громаді планується встановлення мережі камер відео спостереження, зупинок громадського транспорту, дорожніх знаків, тощо. Громада має стати громадою щасливих, заможних, відповідальних, ініціативних людей, затишною та комфортною, з якісними дорогами та розвиненою інфраструктурою, екологічно чистою та безпечною, що дбає про наступні покоління.

 

 1. Основні завдання та механізми реалізації Програми

 

Основні завдання Програми :

Завдання Програми:

В фінансовій та економічній сфері:

-        виконання плану по надходженнях до бюджету об'єднаної громади,

-        встановлення обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів,

-        сприяння фінансовій дисципліні суб'єктів господарювання.

У соціальній сфері:

-        покращення якості та умов надання медичного обслуговування населення;

-        зміцнення матеріально-технічної бази усіх бюджетних установ,

-        формування системи соціального захисту, створення Центру надання соціальних послуг.

 У сфері розбудови інфраструктури:

-        покращення системи вуличного освітлення (застосування енергозберігаючих технологій);

-       підвищення якості надання адміністративних послуг, та створення, центру надання адміністративних послуг,  придбання обладнання і програмного забезпечення;

-        покращення транспортної інфраструктури;

-        покращення системи управління побутовими відходами.

 Досягнення визначених завдань можливе за рахунок тісної співпраці органів місцевого самоврядування, підприємств та установ громади.

Виходячи із завдань Програми соціально-економічного розвитку Драбинівської територіальної громади, передбачається реалізація заходів по підвищенню ініціативності мешканців громади, розширенню діяльності власників особистих підсобних господарств, запровадження ефективності підходів до надання соціальних послуг і утримання об’єктів соціальної інфраструктури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Програми

Система цілей, викладених в попередньому розділі, містить опис пріоритетів (стратегічних цілей), визначених громадою для досягнення бачення майбутнього об’єднаної громади у визначених часових рамках – 2021 – 2023 роки та комплекс операційних цілей, досягнення яких забезпечать трансформаційні зрушення/зміни в рамках визначених пріоритетів. Напрямок цих змін в рамках заданої системи координат містить власну індикативну основу, яка дозволяє їх відповідним чином описати якісними та кількісними індикаторами. Їхній перелік подано в таблицях

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

Підвищення спроможності громади до розвитку

 

Індикатори впливу

 

 • Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення
 • Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки
 • Зростання зацікавленості об’єднаною громадою як місцем для ведення бізнесу
 • Збільшення дохідної частини бюджету громади за рахунок власних джерел та закріплених загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів
 • Зростання середньої місячної заробітної плати
 • Обсяг інвестицій в економіку громади на одного мешканця
 • Кількість створених малих підприємств на території громади

 

Операційна ціль

Індикатори результату

 

Операційна ціль 1.1:            Розвиток місцевого підприємництва та системи підтримки МСБ

 • Кількість підприємців, яким надано консультаційну підтримку від ОТГ, на рік
 • Кількість підготовлених інвестиційних пропозицій
 • % потенційних інвесторів, що зверталися з пропозиціями

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: 

Покращення якості життя, середовищ і якості послуг для мешканців громади

Індикатори впливу

 • Посилені відчуття ідентичності і єдності мешканців громади
 • Зростання середньої тривалості життя мешканців
 • Підвищено якість середовища життя та послуг у селах громади
 • Сформована цілісна система надання соціально-культурних та освітніх послуг в громаді
 • Підвищено рівень комунальних послуг у громаді
 • Покращено екологічну ситуацію у громаді
 • Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення

Операційна ціль

Індикатори результату

Операційна ціль 2.1: Вдосконалення транспортної системи та модернізація інженерної інфраструктури

 • Кількість мешканців, які отримали покращення транспортного доступу до населених пунктів громади
 • Кількість кілометрів та площа відремонтованих доріг на території громади
 • Кількість мешканців, які отримали кращий доступ до  медичних, культурних і освітніх послуг у громаді
 • Діючі споруди водопостачання і водовідведення на території громади
 • Обсяги водопостачання, на рік
 • Протяжність мереж вуличного освітлення (км)

Операційна ціль 2.2: Покращення якості публічних послуг та інституційний розвиток громади

 • Діючий ЦНАП
 • % мешканців, які отримали послуги ЦНАП
 • Діючий ЦНСП, рівень задоволеності отримувачів соціальних послуг
 • Рівень задоволеності мешканців наданими комунальними послугами
 • % шкільної молоді, яка залучена до занять спортом та веде здоровий спосіб життя
 • Рівень задоволеності мешканцями освітніми, медичними, культурно-оздоровчими  послугами

Операційна ціль 2.4. Підвищення рівня безпеки в громаді, у тому числі – екологічної.

Задоволеність населення якістю життя та рівнем безпеки у громаді, відсоток активного населення громади, що бере активну участь у її діяльності. % мешканців чи домогосподарств, залучених до збору і сортування сміття

 • % підвищення рівня екологічного контролю
 • Кількість встановлених камер відео спостереження, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту

Драбинівська сільська рада визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в територіальній громаді.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

 • постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми. Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному вебсайті Драбинівської сільської ради;
 • що піврічний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях сесії та виконавчому комітеті Драбинівської сільської ради;
 • підготовку розпорядчих документів Драбинівської сільської ради з питань виконання Програми;
 • відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Виконком Драбинівської сільської ради за підсумками 2021 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії сільської ради.

Координацію діяльності виконавців програми здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету Драбинівської сільської ради ТГ.

Контроль за виконанням програми покладається на сільського голову та постійні комісії сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                                      Іваненко Л.М.

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Драбинівською громадою

 

 

Назва програми

Термін реалізації

Орієнтована вартість на 2021 рік (грн)

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Програмуутримання та ремонту автомобільнихдорігкомунальної та державноївласності, у тому числімісцевогозначення та вулиць і дорігкомунальноївласностіДрабинівськоїсільської ради

2021-2023

3000000

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Комплексна Програма профілактики правопорушень

2021-2023

90000

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Програмарозвиткукультури на територіїДрабинівськоїсільської ради

2021-2023

2558118

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Програма благоустрою населенихпунктівДрабинівськоїсільської ради

2021-2023

2142000

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

ПрограмасоціальногозахистунаселенняДрабинівськоїсільської ради

2021-2023

916700

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Цільова соціальна програма «Шкільний автобус»

2021-2023

619520

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Програму цивільного захисту населення і території від надзвичайних  ситуацій техногенного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Драбинівської сільської ради

2021-2023

41000

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

Програма розвитку фізичної культури і спорту

2021-2023

343540

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Показники соціально-економічного розвитку територіальної громади

Показник

Одиниця

виміру

2020 рік

2021 рік прогноз

2021 в %

до 2020

Доходи місцевого бюджету (без трансфертів)

тис. грн

38959,266

36553,718

94

Постійні дошкільні заклади

одиниць

1

1

100

Кількість дітей у дошкільних закладах

осіб

30

30

100

Загальноосвітні навчально-виховні заклади

одиниць

5

5

100

Кількість учнів у загальноосвітніх школах

осіб

370

394

107

Рівень комп’ютеризації

%

100

100

100

Сільські бібліотеки

одиниць

6

6

100

Книжковий фонд

примірників

27137

26417

97

Заклади клубного типу

одиниць

9

9

100

Профінансовано ремонт автошляхів

тис. гривень

1500,0

3000,0

200

Отримувачі соціальних послуг

осіб

79

103

130

Кількість наявного населення

тис. осіб

4119

4077

99

Створено нових робочих місць

один.

3

9

1133

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь