До уваги депутатів Драбинівської сільської ради, керівників підприємств, установ, організацій – юридичних осіб публічного права

Дата: 21.02.2017 16:51
Кількість переглядів: 1668

Частиною другою статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права (засновником яких є органи державної влади чи місцевого самоврядування, тобто державні або комунальні підприємства, установи, організації) зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним. 

На виконання згаданої статті Закону Національним агентством з питань запобігання корупції прийнято рішення від 06 вересня 2016 року № 19, яким затверджено «Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі Порядок № 19). 

Вказаний Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (далі – орган, в якому працює (працював) суб’єкт декларування) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також процедуру повідомлення органами, в якому працює (працював) суб’єкт декларування, Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій. 

Перевірка факту подання декларації та повідомлення Національного агентства про випадки неподання або несвоєчасного подання декларації покладається на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування або інший структурний підрозділ (особу) такого органу, визначений керівником органу. 

Суб’єктами декларування в районній, сільських, селищній радах, своєчасність подання декларацій яких підлягає перевірці відповідальною особою згідно з Порядком, є: 

- посадові особи місцевого самоврядування, в тому числі ті, що припиняють або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування; 

- депутати районної, сільських, селищної рад, крім тих, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях – юридичних особах публічного права; 

- особи, які претендують на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування; 

- особи, які обираються на період повноважень відповідної ради та працюють в раді на постійній основі. 

Отже, для здійснення перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, сільським, селищному головам, керівникам підприємств, установ, організацій – юридичним особам публічного права своїм розпорядчим документом (розпорядження, наказ) необхідно визначити відповідальну особу для проведення перевірки подання декларацій. 

         Перевірка здійснюватиметься шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр) на офіційному веб-сайті Національного агентства. Для пошуку необхідно буде задати необхідні критерії (параметри), а саме тип документа (декларація), тип декларації (щорічна, перед звільненням, після звільнення, кандидата на посаду), звітний рік, тип та категорію посади, високий ризик, відповідальне становище тощо. Найдоцільніше буде здійснювати пошук шляхом введення прізвища, імені та по батькові суб’єкта декларування у рядку текстового пошуку. Також у рядку пошуку можна зазначити назву установи, що дасть змогу вибрати всіх її працівників. 

         Для відстеження своєчасності подання декларації необхідно застосовувати параметр «Період публікації», заповнивши поля «з ___» та «по ___». 

         Наприклад, щоб перевірити своєчасність подання щорічних декларацій за 2016 рік, слід задати такі параметри: 

тип декларації — «щорічна»; 

період публікації — з 01.01.2017 по 31.03.2017. 

         Для перевірки своєчасності подання декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, можна задати: 

тип декларації — «перед звільненням»; 

період публікації — по ___ (дата припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування). 

         У Порядку № 19 зазначено строки перевірки факту подання декларації відповідальним підрозділом:

         щорічні декларації суб’єктів декларування — протягом 10-ти робочих днів з граничної дати подання таких декларацій; 

         декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, — упродовж 5-ти робочих днів з дня такого припинення; 

         якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, — упродовж 5-ти робочих днів після спливання строку в 20 робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення; 

         декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, — протягом 10-ти робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність; 

         декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на обіймання посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1700, — до призначення або обрання особи на посаду. 

         Отже, з 1 січня 2017 року уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органу, визначений керівником органу, має володіти інформацією щодо:

         переліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати щорічні декларації; 

         суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, підстав та дати їх звільнення; 

         осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у 2016 році. 

         У разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідальний підрозділ органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, упродовж 3-х робочих днів з дня виявлення такого факту має надіслати повідомлення НАЗК на адресу електронної пошти, зазначену на його офіційному веб-сайті, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Зазначене повідомлення надсилає орган, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання. Повідомлення про факт неподання декларацій надсилається за формою, встановленою в додатку 1 до Порядку № 19. 

         Надалі НАЗК письмово повідомлятиме таких суб’єктів про факт неподання декларації за адресою зареєстрованого місця проживання, що зазначена в останній поданій таким суб’єктом декларації, або за адресою, зазначеною у повідомленні про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації. Суб’єкти декларування повинні протягом 10-ти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію. У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування НАЗК письмово повідомляє про це керівника органу, в якому працює (працював) відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

         За несвоєчасне та неподання декларації передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. 

         Нагадуємо, що останнім днем подачі електронних декларацій за 2016 рік для суб’єктів декларування, є 31.03.2017. 

         За порушення антикорупційного законодавства передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. 

         Так, згідно з ст. 172-6 КпАП передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого становить:

• Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

• Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

• Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

• Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

         Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

         А от за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання суб’єктом декларування декларації (в частині майна, доходів вартістю 344,5 тис. грн.) каратимуть за статтею 3661 Кримінального кодексу України: 

• Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

         Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь