Статті на правову тематику

Дата: 30.09.2022 08:09
Кількість переглядів: 235

 Нещодавно законодавством

врегульовано деякі нестандартні форми зайнятості

 

У сучасному світі все більш поширеними стають невідомі раніше форми зайнятості. Наразі не обов’язково навіть виходити з дому для того, щоб працювати та отримувати за це заробітну плату. Така нестандартна форма роботи має назву «фріланс». В умовах воєнного стану вона набула особливої актуальності.

Відтак, 18 липня 2022 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» № 2421-ІХ (далі – Закон), який набрав чинності 10 серпня 2022 року.

Основною метою цього Закону є врегулювання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, оскільки до його прийняття чинне законодавство не регламентувало таку працю.

Цим Законом Кодекс законів України про працю було доповнено статтею 211.

 Так, відповідно до частини 1 вищевказаної статті, особливостями трудового договору з нефіксованим робочим часом є те, що для працівника не встановлено конкретного часу виконання роботи, роботодавець лише погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання вже конкретно замовленої роботи з дотриманням вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, а також обов’язок виконувати роботу, що передбачена умовами цього трудового договору, виникає виключно у разі її надання роботодавцем.

Водночас роботодавець не гарантує працівнику, що така робота буде надаватися постійно, тобто самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи. Проте, він зобов’язаний дотримуватись умов оплати праці, у тому числі визначених законодавством.

При цьому частиною 3 та 4 статті 211 Кодексу законів України про працю передбачено, що кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Роботодавець (роботодавець - фізична особа), який використовує працю менше ніж 10 працівників, може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Щодо тривалості роботи фрілансера, то кількість базових годин, під час яких від такого працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень.

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години. Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором.

Роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за трудовими договорами з іншими роботодавцями. Виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення, які повинні бути пов'язані із здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до фахівців сектору «Новосанжарське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Нові Санжари, пл. Перемоги, 11

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

 

В Україні дозволили реєструвати нерухомість та громадські формування  на тимчасово окупованих територіях

 

31.08.2022 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 30.08.2022 № 3642/5, яким  внесені зміни до наказів Мін’юсту:

 - «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» від 28.03.2016 № 898/5;

 - «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» від 25.11.2016 № 3359/5.

Відповідно до прийнятих змін:

  • з 31 серпня і до завершення 1 місяця з дня припинення / скасування воєнного стану  дозволено реєструвати права власності та інші речові права на нерухоме майно, яке розташовано в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській області та місті Севастополь, незалежно від його місцезнаходження;
  • в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасуваннядержавна реєстрація юридичної особи та громадського формування, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи та громадського формування;
  • державна реєстрація юридичних осіб – релігійних громад, місцезнаходженням яких є місто Київ або Київська область, проводиться уповноваженими суб’єктами державної реєстрації міста Києва та Київської області.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 "Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану" державна реєстрація проводиться виключно:

- державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державні реєстратори), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб (далі - перелік), яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав);

 - нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (із застереженням, передбаченим підпунктом 1-1 пункту 1 постанови). Перелік таких нотаріусів можна знайти на сайті Міню'сту.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до фахівців сектору «Новосанжарське бюро правовоїдопомоги» за адресою: смт. НовіСанжари, пл. Перемоги, 11

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

Українці, які перебувають за кордоном, мають право оформити лікарняний дистанційно

 

Для громадян України, які через війну були змушені виїхати за кордон та стали за кордоном тимчасово непрацездатними, Міністерство охорони здоров`я України спростило порядок оформлення лікарняних.

Тож у випадках захворювання або травми загального характеру,догляду за хворою дитиною, вагітності та пологів, а також ортопедичного протезування, громадяни України мають право оформити  електронний лікарняний та отримати відповідні соціальні виплати.

Відповідно до пункту 10 розділу ІV Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 01 червня 2021 року № 1066, на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, може формуватися лікарем на підставі медичних записів, які внесені таким лікарем відповідно до виданих за кордоном медичних документів (їх копій), що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: "Захворювання або травма загального характеру", "Догляд за хворою дитиною", "Вагітність та пологи", "Ортопедичне протезування".

Медичні документи або їх копії можуть бути надіслані поштою або надані лікарю за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (електронна пошта, мобільні застосунки, соціальні мережі тощо).

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ - 10). Необхідність перекладу на державну мову таких документів визначає лікар у випадках, коли неможливо сформувати медичний запис з використанням мови оригіналу медичного документа.

Таким чином лікар,на підставі отриманих від громадянина медичних документів, формуємедичнийвисновок в електроннійсистеміохорониздоров’я та е-лікарняний, якщопрацівник є застрахованою особою.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до фахівців сектору «Новосанжарське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Нові Санжари, пл. Перемоги, 11.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

Порядок продовження статусу особи з інвалідністю під час воєнного стану

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2022 року № 390 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану» було доповнено Постанову Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 року № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» пунктом 3такого змісту:

«3. Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення:

  • осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), лікарсько-консультативною комісією на медико-соціальну експертизу відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317;
  • дітей з інвалідністю лікарем до лікарсько-консультативної комісії відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 917 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666).

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану на території України, та в особи з інвалідністю відсутня можливість пройти медико-соціальну експертну комісію, а в дитини з інвалідністю - лікарсько-консультативну комісію закладу охорони здоров’я, їх індивідуальна програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації.»

Таким чином, якщо дата Вашого повторного огляду припала на період воєнного стану, такий огляд переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування, за умови неможливості його проведення у період воєнного стану. Варто зазначити, що на цей період зберігається право на всі соціальні/пенсійні виплати та на відповідні пільги.

Нагадуємо, якщо Ви маєте питання правового характеру, звертайтеся до сектору «Новосанжарське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Нові Санжари, пл. Перемоги, 11

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи правової допомоги – 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

 

 

Право на достроковий вихід на пенсію за віком

 

Законом України від 15.02.2022 2040-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 3721-ХІІ, щодо відновлення норми про призначення достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов.

Дана норма щодо дострокового призначення пенсії за віком існувала до 1 січня 2015 року, але була скасована Законом України «Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію, потрібно дотриматися кількох важливих умов:

по-перше, з дня розірвання трудових відносин працівнику залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

по-друге, наявність страхового стажу необхідного для призначення пенсії за віком, у мінімальному розмірі. Для чоловіків це 35 років, для жінок – 30 років;

по-третє, звільнення відбулося з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі із ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників;

по-четверте, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи;

по-п’яте,  у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Варто звернути увагу, що за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають особи, трудовий договір з яким розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я. Право на таку пенсію надається згаданим особам за наявності повного страхового стажу: у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років.

В такому разі виплата достроково призначеної пенсії до досягнення особою пенсійного віку здійснюється Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що сплачуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Таким чином, для призначення пенсії за віком необхіднопідтвердження страхового стажу, яке здійснюється шляхом обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України у визначеному ними порядку за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до фахівців сектору «Новосанжарське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Нові Санжари, пл.Перемоги, 11.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь